TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
XIV
40. poglavlje
O angelima koji pokazuju blizinu budućeg Suda
 
14; 6 – 7 – I videh drugog angela koji leti posred neba, koji imaše večno Evanđelje da blagovesti onima koji žive na zemlji i svakome plemenu i rodu i jeziku i narodu. I govoraše snažnim glasom: Bojte se Boga, i pojte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegova; i poklonite se Onome koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodene.
 
Izraz „posred neba“ (grč. μεσουρανημα) ukazuje na uzvišenost angela, kao i na to da je angeo koji se javio – nebeski. On je poslat da bi se njegovim posredovanjem ljudi od zemlje (το χαμοθεν) uzneli na nebo, jer angeo svojim posredovanjem podražava Samoga Boga. On je, dakle, poslat da bi sjedinio telo, tj. Crkvu, sa njenom glavom – Hristom. „Večno Evanđelje“ ukazuje na to da ga je Bog od veka predodredio (προωρισθαι, lat ab aeterno a Deo praefmitum sit). „Bojte ce Boga“, kaže on, i ne plašite se antihrista koji nema vlast da vaše duše pogubi zajedno sa vašim telima. Odvažno mu se suprotstavite jer je blizu sud i nagrada, a on je dobio samo kratkotrajnu vlast.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *