TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
39. poglavlje
O Jagnjetu i sto četrdeset četiri hiljade onih koji sa Njim stoje na Sionskoj gori
 
14; 1 – I videh, i gle, Jagnje koje stajaše na gopu Sionu i sa Njime sto četrdeset i četiri hiljade, koji imahu Ime Njegovo u Ime Oca Njegovog napisano na čelima svojim.
 
Nema sumnje da Jagnje predstavlja Hrista, ali On ne stoji na staroj Sionskoj gori, nego u novom gradu Boga živoga. „Sto četrdeset četiri hiljade“ označavaju ili izobilnu plodnost apostolskih semena, od kojih je u svakome blagodat dala dvanaest puta po hiljadu, tj. savršen plod vere spasenih ili možda devstvenike Novog Zaveta, kako po spoljašnjem, tako i po unutrašnjem čoveku, jer se u Starom Zavetu podvig devstvenosti susreće samo izuzetno. Zato je neophodno da se ove hiljade razlikuju od onih koje su navedene ranije i koje su vezane sa nazivima izrailjskih plemena, o čijoj devstvenosti nije bilo reči. Svi oni nose pečat božanske svetlosti na čelu i zato su strašni za pale angele.
 
14; 2 – 3 – I čuh glas sa neba kao glas voda mnogih, u kao glas groma jakog; u glas koji čuh beše kao guslanje guslara u gusle svoje. I pevahu pesmu novu pred prestolom u pred četiri živa bića i pred starešinama…
 
Glas voda mnogih i groma i guslanje guslara označava gromoglasnost pesmopojanja svetih, a takođe i sklad, milozvučnost i harmoniju njihove pesme, kojom se oglašava vascela Crkva i sabor prvorođenih, zapisanih na nebesima, koja kao da je sazvučjem svojih struna saglasna sa jednodušjem svetih u njihovom umrtvljavanju telesnih želja. Ovu pesmu, kaže se, ne može naučiti niko osim njih, jer se mera u načinu života usaglašava sa znanjem, slično kao što i sluge poznaju tajne svojih gospodara srazmerno blagonaklonosti gospodara prema njima.
 
14:3-5 – I niko ne mogaše naučiti ovu pesmu osim onih sto četrdeset i četiri hiljade koji su oktupljeni sa zemlje. Ovo su oni koji se ne oskvrniše sa ženama, jer su devstvenici; ovo su oni koji idu za Jagnjetom kuda god pođe; ovi su otkupljeni između ljudi kao prvina Bogu i Jagnjetu; i u njihoim ustima ne nađe se laž, jer su bez mane.
 
Mi mislimo da oni, nakon pomenute dvadeset četvorice starešina, imaju prednost u odnosu na druge, kao oni koji su, posle Hristovog dolaska, devstvenošću i besprekornošću jezika i dela zadobili svetlost vrlina. Zbog toga su i naučeni novoj pesmi, koja će mnogima ostati nepoznata, kako u sadašnjem, tako i u budućem veku. Iako će tada po ukidanju nesavršenog, kako kaže apostol, nastati „savršeno znanje“ (1. Kor. 13; 10), otkrivanje tajni Božijih i tada će biti skladu sa sadašnjim načinom života (τη ενταυθα πολιτεια), jer su u kući Oca Mojega stanovi mnogi (Jn. 14; 2) i jer se zvezda od zvezde razlikuje u slavi (1. Kor. 15; 41), isto kao što će i u patnjama biti mnogo razlika. Neka sve nas od njih izbavi Gospod i neka nas po blagodati Svojoj pribroji spasenima, ne gledajući na mnoštvo naših grehova, nego na milosrđa Svoja, zbog kojih je došao na zemlju da bi za nas prolio Svoju časnu krv i njome oprao naše poroke i nečistote i čiste nas priveo Ocu, sa Kojim Njemu, Načalniku našeg spasenja i života, zajedno sa Živototvornim Duhom, dolikuje slava, moć i čast, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *