TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
35. poglavlje
O tome da aždaja ne prestaje da progoni Crkvu
 
12; 13 – 14 – I kad vide aždaja da bu zbačena na zemlju, poče progoniti ženu koja rodi muško Čedo. I ženi biše data dva krila orla velikoga da odleti u pustinju na mesto svoje, gde će se hraniti vreme i vremena i pola vremena daleko od zmije.
 
Kada je đavo, koji se borio sa Hristom, nakon Krštenja bio pobeđen, naoružao se zatim protiv svetih apostola. Bio je posramljen shvativši da su oni kroz smrt zadobili večni život. Kada je bio osuđen da živi na zemlji i da, slično zmiji, puzi po njoj i da se njome hrani, tj. (da se hrani) zemnim umovanjem, počeo je ponovo da progoni Crkvu neoslabljenu ovozemaljskim dobrima, koja rađa muška čeda l.ude Božije. Njoj su od početka dati ljubav prema Bogu i bližnjem, promisao radi nas Raspetoga da je sačuva i potpomogne i dva Zaveta čiji su simvoli dva orlovska krila da bi, prenevši se (μετεωροπορονσα) na njima u pustinju, uzrastala u životu kome je tuđa svaka naslada. To se sa posebnom snagom savršava u vreme dolaska antihrista, koji će vladati određeno vreme, kako je i ranije više puta rečeno, odnosno tri i po godine. Tada će možda oni koji budu sakriveni (κρυπτομενοι) u stvarne (opipljive, čuvstvene) pustinje, gore i provalije izbeći njegove pretnje.
 
12; 15 – 16 – A zmija ispusti za ženom iz usta svojih vodu kao reku da bi je reka odnela. I zemlja pomože ženi, i otvori zemlja usta svoja i proguta reku koju ispusti aždaja iz usta svojih.
 
A zmija ispusti za ženom iz usta svojih vodu kao reku. Kada Crkva utekne u bezvodna mesta, nepristupačna za obmanjivača, on će, kao reka, poći njenim tragovima da bi je pobedio. Drugačije rečeno za njom će poći mnoštvo bezbožnih ljudi, zlih demona ili iskušenja, da bi je potčinili. Zemlja joj je, kaže, pomogla zadržavajući demonska stremljenja ili dužinom puta ili bezvodnošću i sušom mesta, i radi toga progutala reku iskušenja. Možda se time ukazuje na smirenoumlje svetih koji će, iskreno priznajući „ja sam prah i pepeo“ (v. Post. 18; 27), samim tim razrušiti sve spletke đavolske, kako je rečeno i božanstvenom Antoniju.
 
12; 17 – I razgnevi se aždaja na ženu u otide da ratuje sa ostalima iz semena njezinog, koji drže zapovesti Božije i imaju svedočanstvo Isusa Hrista.
 
I otide da ratuje sa ostalima iz semena njezina. – Kada se najbolji i izabrani učitelji i oni koji su prezreli zemaljsko (και των της γης υπερορωντων) uklone od nedaća odlaskom u pustinju, antihrist će, prevarivši se u svojim proračunima vezanim za njih, povesti bitku sa vojnicima Hristovim u svetu da bi trijumfovao nad njima. On će očekivati da će ih, kao posute zemaljskim prahom i privučene žitejskim stvarima, lako uloviti. Međutim, i među njima će se mnogi pokazati kao pobednici jer su iskreno (γνησιως) zavoleli Hrista.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.