TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
30. poglavlje
O Enohu i Iliji
 
11; 3 – 4 – I daću dvojici svedoka mojih u proricaće hiljadu i dvesta i šezdeset dana, obučeni u vreće. Ovi su dve masline i dva svećnjaka što stoje pred Gospodarom zemlje.
 
Mnogi učitelji su mislili da će pred svršetak sveta ova dva svedoka, Enoh i Ilija, od Boga dobiti vreme da prorokuju tokom tri i po godine, označene kao hiljadu dvesta šezdeset dana. Time što su odeveni u vreće pokazuje se da će svi koji tada budu živeli i koji se odvrate od antihristove prevare biti dostojni žaljenja i plača. Na ove proroke ukazao je i prorok Zaharija u vidu dve masline i dva svećnjaka (v. Zah. gl. 4.), jer se hrana za svetlost poznanja sastoji od jeleja bogougodnih (θεαρεστων) dela.
 
11; 5 – 6 – I ako im ko učini nepravdu, oganj izlazi iz usta njihovih i proždire neprijatelje njihove; i ko im bude hteo učiniti nepravdu, on mora tako poginuti. Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne padne dažd na zemlju u dane njihova prorokovanja; i imaju vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom mukom kad god budu hteli.
 
„Ako im ko učini nepravdu“ – o, prekrasna božanska blagosti, koja svakoj rani daješ podjednako snažno iscelenje! Kao što će lažni hristos po đavoljem dejstvu biti slavniji od svih čarobnjaka i prevaranata, tako će i Bog naoružati ove svetitelje silom istinitih znamenja i čudesa, kako bi svetlošću i istinom odagnali mrak i laž i vratili prevarene na put istine poučnom rečju ili kaznama – sušom, ognjem, promenama stihija i sličnim, a samog obmanjivača razobličili, ne pretrpevši od njega nikakvu štetu sve do kraja svog prorokovanja.
 
11; 7 I kada svrše svedočenje svoje, zver što izlazi iz bezdana učiniće rat s njima i pobediće ih, i ubiće ih. I telesa njihova ostaviće na trgu velikoga grada koji se duhovno zove Sodom i Egipat, gde i Gospod njihov bi raspet.
 
Nakon što budu propovedali o napuštanju njegove prevare, zver, tj. Antihrist će izaći iz mračnih i podzemnih mesta u koja je bio bačen đavo i ubiće ih po Božijem dopuštenju, a njihova tela ostaviće nesahranjena u Jerusalimu, drevnom i razrušenom, u kome je postradao i Gospod. Antihrist će u ovom gradu utvrditi svoje carstvo carski presto podražavajući Davida, čiji je sin po telu bio Hristos, naš istiniti Bog, da bi mu i zbog toga poverovali da je on Hristos u kojem se ispunila reč proroka: U to ću vreme podignutiopali šator Davidom, i zatvoriću mu pukotine, i popraviću što je razvaljeno (Amos 9;11), a koju prelašćeni Jevreji povezuju sa njegovim dolaskom.
 
11; 9 – 10 – I ljudi iz naroda i rodova i jezika i plemena gledaće telesa njihova tri i po dana, i neće dopustiti da se tela njihova polože u grob. I stanovnici zemlje radovaće se zbog njih i veseliće se i darove će slati jedni drugima, jer ova dva proroka mučiše stanovnike zemlje.
 
Prevareni lažnim čudima antihrista i zapisavši neizbrisivo (ανεξαλειπτως) njegovo ime, mrsko pred Bogom, u svojim srcima, Jevreji i neznabošci neće dozvoliti da se sahrane sveta tela. Obradovaće se zbog izbavljenja i oslobođenja od kazni koje su služile njihovom urazumljenju, ne pomislivši da Gospod koga ljubi onoga i prekoreva, i bije svakoga sina kojega prima (Jevr. 12; 6) i da konjima … i mulama… uzdom i žvalama valja zauzdati vilicu onih koji se ne približuju Tebi (Ps. 31; 9) da bi se makar i zbog nužde vratili na pravi put sa koga su zbog prevare skrenuli. Mi se pak moramo ovako moliti Gospodu: Dobro mi je što si me unizio da se naučim zakonima Tvojim (Ps. 118; 71); Povrati nas, Bože spasenja naših, i odvrati jarost Tvoju od nas (Ps. 84; 4), i ne idi na sud sa slugom Svojim (Ps. 142; 2), jer kad nam sudi Gospod, prekoreva nas, da ne budemo osuđeni sa svetom (1. Kor. 11; 32) i malom kaznom (δι ολιγων μαστιγων) izbeći ćemo večne muke (αιωνιον… κολασιν), jer si Ti, Hriste Bože naš, bogat milosrđem. Tebi dolikuje svako blagodarenje, slava, čast i poklonjenje, sa Ocem i Živototvornim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *