TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
29. poglavlje
O tome kako je Evanđelist od angela dobio knjižicu
 
10; 8 – I glas koji čuh sa neba opet progovori sa mnom i reče: Idi, uzmi knjižicu otvorenu u ruci angela koji stoji na moru i na zemlji.
 
Ovde viša angelska sila zapoveda Evanđelisti da u vidu knjižice prihvati razumevanje onoga što je predskazano.
 
10; 9 – I otidoh angelu u rekoh mu da mi da knjižicu. I reče mi: Uzmi i pojedi je; i zagorčaće ti utrobu, ali u ustima tvojim biće slatka kao med.
 
Slatko ti, kaže angeo, poznanje budućnosti (των μελλοντων γνωσις), ali je istovremeno i gorko za utrobu, odnosno za srce, obitavalište slovesne hrane, usled sažaljenja prema onima koji moraju pretrpeti kazne što su im poslate po božanskom sudu. Ovo se tumači i u drugom smislu: kako sam Evanđelista nije okusio rđava dela, jedenjem knjige u kojoj su sadržana dela zločinaca otkriva mu se da greh na početku naslađuje, a kad se počini sa sobom donosi gorčinu zbog odmazde i kazne.
 
10;10 – I uzeh knjižicu iz ruke angelove, i pojedoh je. I beše u ustima mojim slatka kao med, a kad je pojedoh, postade gorka utroba moja.
 
Kada je pojedoh, postade gorka utroba moja. – Knjiga je u početku slatka zbog svog izgleda, ali je kraju gorka zbog zla, kao što je i greh prilikom kušanja sladak, a na kraju gorak zbog plate koja hza njega sledi. Sveti se, dakle, budući sažaljivi, raduju sa radosnima i plaču, kako kaže božanstveni apostol, sa onima koji plaču (Rim. 12; 15).
 
10; 11 – I rekoše mi: treba opet da prorokuješ pred narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima.
 
Ovde se pokazuje da se predskazano neće ispuniti istog časa nakon viđenja božanskog otkrivenja, nego kroz Evanđelje i da Blaženi treba da do kraja sveta predskazuje to otkrivenje onima koji čitaju o budućnosti. Najzad, to možda znači da on neće okusiti smrt i da će se pred svršetak veka ponovo pojaviti da bi omeo antihristove obmane.
 
11; 1 2 – I dade mi trsku sličnu palici, govoreći: Ustani i izmeri hram Božiji i žrtvenik, i one koji se klanjaju u njemu. A spoljašnje dvorište izostavi i njega nemoj meriti, jer je dato neznabošcima, i oni će gaziti sveti grad četrdeset dva meseca.
 
Trska pokazuje da je sve što se pokaže na nebu (τα εν ουρανε φαινομενα) razumno (umno, duhovno, grč. νοεπα), makar nama izgledalo neživo (αψυχα), kao na primer, žrtvenik, presto ili nešto drugo, jer je reči „ustani i izmeri hram Božiji“ njemu uputila trska koju je dobio, što ukazuje da se hram Božiji meri po angelskom razumevanju (znanju, ουνεσις). Ako neko kaže da je te reči čuo od angela koji mu je dao trsku, mora mu se odgovoriti da trska označava meru poznanja i razumevanja kakva odgovara onome koji usvaja, čega su se udostojili svi koji se kod Boga i Božijih angela odlikuju dobrim delima: Pozna Bog one koji su Njegovi (2. Tim. 2; 19), kaže Reč Božija. Treba znati i to da su neki pod hramom Božijim podrazumevali Stari Zavet, a pod spoljašnjim dvorištem (εξωθεν αυλη) Novi, neizmeriv po obilju spasenih u njemu. Četrdeset dva meseca označavaju kratko vreme do Drugog dolaska, tokom kojeg će se sačuvati tajne Novog Zaveta. Mi mislimo da se hramom Boga živoga naziva Crkva u kojoj Bogu prinosimo slovesne žrtve. Spoljašnje dvorište je zbornica (sinagoga) nevernika i Jevreja koji se zbog bezbožništva nisu udostojili angelskog merenja. Pozna Bog one koji su Njegovi, dok bezakonike Sveznajući ne poznaje. A to da će Sveti grad – novi Jerusalim ili vaseljensku Crkvu – nevernici gaziti četrdeset dva meseca znači, kako ja mislim, da će po dolasku antihrista verni i postojani biti gaženi i progonjeni tri i po godine.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.