TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
1. poglavlje
Otkrivenje Isusa Hrista o budućim događajima
 
1; 1 – Otkrivenje Isusa Hrista koje Njemu dade Bog da pokaže slugama Svojim šta se ima zbiti uskoro.
 
Otkrivenje (apokalipsa) je objava (razotkrivanje, grč. δηλωσις) skrivenih tajni do koje dolazi ili ozarenjem uma ili u snoviđenjima poslatim od Boga ili, pak, na javi (καθ υπαρ), usled božanskog prosvetljenja. Rekavši (apostol) da je „Otkrivenje dato Hristu“, taj izraz više primenjuje na čovečiju prirodu, pošto Ga je u (svom) Evanđelju izobrazio (dosl. „ukrasio“) uzvišenije i bogodoličnije nego ostali (Evanđelisti). Tako se i ovde kroz služajščeg angela i sluge koje treba da nauče ukazuje na veličinu božanstva Hristovog, jer „Njemu sve (τα συμπαντα) služi“. Izraz šta se ima zbiti uskoro označava da se nešto od predskazanog u Otkrivenju nalazi, da tako kažemo, na dohvat ruke, ali da neće oklevati ni sa onim što se odnosi na svršetak (τα συμπαντα), jer je rečeno da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan (v. Ps. 90; 4 i 2. Petr. 3; 8).
 
1; 1 – 2 – I objavi ga poslavši ga preko angela Svojega slugi Svojemu Jovanu koji posvedoči reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, sve što vide.
 
„Hristos je, kao Gospodar, sve to preko angela objavio meni, Svom slugi, osvedočenom u Njegovom ispovedanju da bi, kroz viđeno, i posvedočio i propovedao radi obraćanja onih koji slušaju kako o onome što, iako postoji, ipak je skriveno (λανθανοντα) od ljudi, tako i o onome, što ubuduće tek treba da se dogodi.“ On je proročanski (προφητικως) video i jedno i drugo; osim toga, ovo je jasno i iz reči što se ima zbiti uskoro, čime se ukazuje i na sadašnje i na buduće vreme.
 
1; 3 – Blažen onaj koji čita i koji slušaju reči proročanstva i čuvaju što je zapisano u njemu, jer vreme je blizu.
 
Apostol veliča one koji čitaju i slušaju da bi delali jer je kratko vreme koje je ljudima određeno za delanje. Delajte dok je dan (Jn. 9; 4), kaže Gospod, i dok se može zadobiti blaženstvo. Vreme je blizu za podelu nagrada za podvige, jer je ovaj (sadašnji) život kratkotrajan u poređenju s budućim.
 
1; 4 – Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od Boga, Koji jeste i Koji beše i Koji dolazi, i od sedam duhova koji su pred prestolom Njegovim, i od Isusa Hrista…
 
Iako je postojalo mnogo mesnih (κατα τοπον) crkava, (Otkrivenje) je poslato u samo sedam od njih. Tako je učinio radi broja sedam koji tajanstveno označava sve postojeće crkve (των απανταχη Εκκλησιων), kao i zbog toga što taj broj odgovara sadašnjem životu, u kojem postoji period od sedam dana. Iz tog razloga on pominje sedam angela i sedam crkava kojima kaže: Blagodat vam i mir od Triipostasnog Božanstva – rečima „Koji jeste“ ukazuje se na Oca, jer je Mojseju rekao: Ja sam Onaj Koji jeste (Izl. 3; 14), rečima Koji beše – na Logosa, Reč, Koji u početku beše u Boga (Jn. 1; 1), a rečima Koji dolazi – na Utešitelja Koji prilikom sv. krštenja uvek nishodi na verujuća čeda Crkve a što će u budućem veku biti još jasnije i savršenije (v. Dela ap. 2). Pod sedam duhova može se shvatiti sedam angela (koji upravljaju crkvama). Oni nisu isto što i bogonačalna (θεαρχικωτατη) i carujuća Trojica, ali se zajedno sa Njom pominju kao Njene sluge. Slično tome govori i božanstveni apostol: Preklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom u izabranim angelima (1. Tim. 5; 21). Ovo se može shvatiti i u drugačijem smislu: izraz „Koji jeste, Koji beše i Koji dolazi (ο ερχομενος)“ mogao bi označavati i Oca Koji u Sebi Samom sadrži početak, sredinu i kraj svakog bića (svega postojećeg, grč. παντων των οντων). „Sedam duhova“ bi označavalo darove (dosl. „dejstva, energije“) živototvornog Duha, dok bi ono „što zatim sledi“ označavalo Isusa Hrista, Boga Koji je radi nas postao čovek. Kod apostola se na mnogo mesta božanske Ipostasi pominju bez ikakve razlike, bez isticanja ili potčinjavanja, zbog čega se ovde kaže: „i od Isusa Hrista“ itd.
 
1. 5 – Koji je Svedok verni, Prvenac iz mrtvih i Gospodar nad carevima zemaljskim
 
On Koji je svedočio pred Poncijem Pilatom veran je u svakoj reči Svojoj (Ps. 144; 13), kao život i vaskrsenje. On je prvorođeni (prvenac, grč. πρωτοτοκος) iz mrtvih (Kol. 1; 18 i 1. Kor. 15; 20), i oni nad kojima On vlada neće videti smrti nego će živeti večno, slično onima koji su ranije živeli i vaskrsli. On je Car careva i Gospodar gospodara (1. Tim. 6; 15), po sili ravan (ισοσθενης) Ocu i jednosuštan sa Njim (v. Jn. 10; 30 i 14; 20). Drugačije rečeno – On je Car nad zemaljskim carevima, carevima nad zemaljskim žudnjama (των γηινων επιθυμιων). Ako blaženi Grigorije (Bogoslov) izraz „Koji jeste, Koji beše i Koji dolazi, Svedržitelj“ vezuje za Hrista, onda neće biti ni najmanje neprilično ako se za Njega vežu i dolenavedeni izrazi slični ovima. Tim rečima je dodato i „Svedržitelj“ (grč. Παντωκρατορ), i ne navodi se niti se pominje neko drugo lice (ετερον προςωπον). Smisao koji smo izložili potvrđuju i reči koje slede: „i od Isusa Hrista“, jer ako bi se govorilo jedino o Bogu – Logosu i Ipostasi Sina, bilo bi suvišno dopunjavati i rečima: „i od Isusa Hrista“, kako bi se On odvojio od nekoga drugog. Reči dostojne Boga podjednako dolikuju kako svakoj pojedinoj Ipostasi, tako i svima zajedno, a jedini izuzetak su, kako kaže Grigorije Bogoslov, vlastite i lične osobine i svojstva, kao i one koje se odnose na vaploćenje (očovečenje, ενανθρωπησις) Boga Logosa. To se potvrđuje i time što iz Evanđelja učimo da Trisvetu pesmu serafima povezujemo sa Sinom, u Delima apostolskim, u propovedi apostola Pavla – sa Duhom Svetim, a prilikom prinošenja strašnih Sv. Tajni (των φρικτων μυστηριων προσφορα) – sa Ocem, Kojem upućujemo ovu molitvu, o čemu govori blaženi Epifanije u besedi o Sv. Duhu. Sve ovo navodimo da bismo pokazali da naše mišljenje ne protivureči rečima Otaca Crkve. Sada ćemo, uz Božiju pomoć, preći na sledeće:
 
1; 5-6 – Onome koji nas ljubi i opra nas od grehova naših krvlju Svojom, i učini nas carevima i sveštenicima Bogu i Ocu Svojemu, Njemu slava i moć u vekove vekova. Amin.
 
Njemu, kaže, dolikuje slava, jer nas je zbog Svoje ljubavi izbavio (λυσαντι) od okova smrti, a prolivanjem Svoje živototvorne krvi i vode umio (λουσαντι) od grehovne nečistote i učinio nas carskim sveštenstvom (βασιλειον ιερατευμα) koje prinosi živu žrtvu Ocu, tj. slovesno služenje (η λογικη λατρεια) umesto žrtvovanja beslovesnih životinja.
 
1; 7 – Evo, On dolazi sa oblacima, i ugledaće Ga svako oko, i oni koji Ga probodoše, i zaplakaće zbog Njega sva plemena zemaljska (αι φυλαι της γης). Da! Amin!
 
Ovde On, kaže, Koji je zaklan kao Jagnje, dolazi kao Sudija u slavi Očevoj, na oblacima ili na oblaku razumnih (umnih, νοουμενων) bestelesnih sila, ili pak na (oblaku) sličnom onom koji je na Tavorskoj gori zaklonio Njega i svete apostole. Njega, Koji dolazi sa slavom, ugledaće svako oko i rasplakaće se (zaridaće, κοψονται) oni koji su Ga zaklali (proboli, εκκεντησαντες) i zemaljska plemena koja su živela u neverju (Mt. 24; 29 – 30). „Da, amin“, znači „uistinu, tako je“, i te reči izražavaju isti smisao i na grčkom i na jevrejskom jeziku: amin – neka bude.
 
1; 8 – Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, Koji jeste i Koji beše, i Koji dolazi, Svedržitelj.
 
Rečima Ja sam Alfa i Omega ukazuje se na Hrista kao na Boga Koji nad svim vlada, Koji je bespočetan i beskonačan (ατελευτητος), Koji jeste i Koji beše pre svega, savečan Ocu i beskrajan, Koji će stoga svakome dati platu za njegova dela.
 
1; 9 – Ja, Jovan, brat vaš i zajedničar u nevolji i carstvu i trpljenju u Isusu Hristu, bejah na ostrvu zvanom Patmos zbog reči Božije i svedočenja za Isusa Hrista.
 
Ja, dakle, kao vaš brat i zajedničar u nevoljama za Hrista, potpuno sam dostojan vašeg poverenja. Budući zbog ispovedanja Hrista osuđen (καταδικασθεις) na ostrvo Patmos, obznanjujem vam tajne koje sam tamo video.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *