TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
21. poglavlje
Otvaranje sedmog pečata koje pokazuje da molitve svetih angeli prinose Bogu kao tamjan
 
8; 1 – 2 – I kad otvori sedmi pečat, nasta tišina na nebu oko pola časa. I videh sedam angela koji stajahu pred Bogom i dade im se sedam truba.
 
Sveti Jovan često navodi broj „sedam angela“, jer on odgovara ovom veku – praznovanju subote (subotovanju) i počinku svetih. Zato i otvaranje sedmog pečata ukazuje na ukidanje (poništenje, grč. λυσις) zemaljskog života. Tome potpomažu sedmorica angela, opominjući ljude kojima je potrebno da se urazume ili da budu kažnjeni. Tišina označava angelsku ustrojenost, blagočešće i njihovo nepoznavanje vremena Drugog dolaska. „Pola časa“ označava kratkoću vremena, kada će nakon kažnjavanja i svršetka sveta nastupiti Carstvo Hristovo.
 
8; 3 – I drugi angeo dođe, u stade pred žrtvenikom držeći kadnonicu zlatnu…
 
Iako se to, što je video sveti – žrtvenik, kadionica i ostalo ovde izobražava u veštastvenom obliku i obojeno različitim bojama (εις υλας και χρωματα), ono je ipak nevidljivo i duhovno. Angeo koji stoji pred žrtvenikom i drži kadionicu, uznosi Bogu, slično tamjanu, molitve svetih u kojima se oni mole da se nakon nesreća kakve će na kraju pogoditi svet ub.taže mučenja bezbožnika i bezakonika u budućem veku, ali i da On Svojim dolaskom nagradi one koji su se potrudili. Na to ukazuju i stihovi koji slede.
 
8; 3 i bejaše mu dano mnogo tamjana da prinese sa molitvama svih svetih na zlatni žrtvenik pred prestolom.
 
Zlatni oltar, na kojem se utvrđuje svaka služašča i sveta sila i na koji se prinose žrtve mučenika, jeste Sam Hristos. Njegov praobraz bio je žrtvenik koji je, zajedno sa skinijom, na gori pokazan Mojseju (Izl. 25; 9; Jevr. 8; 5). Tamjan su molitve svetih koje mirišu pred Bogom. Izraz „pred prestolom“ znači „pred najuzvišenijim svetim silama“, jer su se u njih izlili božanstvena plamena ljubav, čista, nepomešana premudrost i poznanje. Na to ukazuje i značenje imena višnjih sila bliskih Bogu.
 
8; 4 – 5 – I uznese se dim od tamjana sa molitvama svetih iz ruke angelove pred Boga. I uze angeo kadionicu i napuni je og1njem sa žrtvenika i baci na zemlju.
 
„I uznese se dim“, tj. prihvaćene su molitve svetih koje su uzneli angeli. Ispunivši kadionicu ognjem kažnjavanja, one su ga okrenule na zemlju, kao što je nekada i prorok Jezekilj video da je jedan od heruvima zahvatio pregršt takve žeravice i predao je angelima poslanim da pobiju bezbožne žitelje Jerusalima. Lik takvog angela nosi svaki jerarh kao posrednik (μεσιτης) između Boga i ljudi, jer uznosi molitve jednih, na druge spušta pomilovanje, a one koji su sagrešili obraća na istinit put ili urazumljivanjem ili najstrožim kaznama.
 
8; 5 – 6 – I nastaše gromovi u jeka u sevanje munja u zemljotres. I sedam angela koji imahu sedam truba pripremiše se da zatrube.
 
„I nastaše gromovi i jeka“ – svim tim označavaju se strahote koje će se desiti pred svršetak sveta, slično kao što su i na Sinajskoj gori poslužili kao simvoli božanskog prisustva, zastrašujući sve, a razborite privodeći pokajanju. Tome i služe angeli koji, podražavajući Hrista, kao milosrdni lekari spaljivanjem rana i odsecanjima u vidu nedaća isceljuju grehovne slabosti bolesnika ili, tačnije, olakšavaju nemarnima buduću kaznu, ali jedino ukoliko ih (nedaće) podnesu sa blagodarnošću. Neka nas, koji smo zapečaćeni (εσφραγισμενοι) časnim i skupocenim imenom Hristovim, koji priželjkujemo proslavljenje svetih i molimo da se putem sadašnjih stradanja oslobodimo budućih patnji, čovekoljubac Gospod, kažnjavajući nas, ne predaje smrti (v. Ps. 118; 18), kao što je pisano. Naprotiv, neka se ublaže zli dani večnih mučenja, kada bezdan prekrije začetnika greha i obuhvati ga mračno i podzemno mesto geene, kako bismo, uvedeni sa svetima u obitavalište radosti, bili večno sa Samim Hristom, Spasiteljem i Bogom, Kojem sa Ocem i Presvetim Duhom dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.