TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
17. poglavlje
Otvaranje petog pečata koje pokazuje vapaj svetih duša ka Gospodu za svršetkom sveta
 
6; 9 – 10 – I kad otvori peti pečat videh pod žrtvenikom duše zaklanih za reč Božiju i za svedočanstvo Jagnjetovo koje imahu. I povikaše glasom silnim tvoreći: Dokle ćeš, Gospodaru Sveti i Istiniti, odlagati da sudiš i osvetiš krv našu na onima što žive na zemlji?
 
A ko se otvaranje četiri pečata odnosi na protekle događaje iz Hristovog života, sasvim je ispravno povezati ovo (peto) otvaranje sa prorocima i drugim svetiteljima koji su ranije okončali i koji vape ka dugotrpljenju Božijem, a zbog kojega je On, progonjen od Jevreja, trpeo sve do krsne smrti. Ako ovo neko prihvata kao proroštvo o budućnosti, onda, u skladu sa učiteljima Crkve, mora razumeti da taj vapaj protiv progonitelja dolikuje zaklanima Hrista radi, kako bi se time obratili dostojni i sveopštim završetkom prekinulo bezbožništvo nepokornih, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje (Ps. 125; 3). Iako su bezbožnici već iskusili (επειρασθησαν) gnev Božiji, ipak je onima koji su preostali kažnjavanje potrebno radi preobraćanja ili radi večnog uništenja.
 
6; 11 – I svakome od njih dade se haljina bela, i rečeno im 6i da počinu još malo vremena, dokle se napuni broj satrudnika njihovih i braće njihove, koji ima da budu pobijeni kao i oni.
 
Reči: dokle se napuni broj satrudnika njihovih pokazuju da se sveti na neki način mole za svršetak sveta. Zbog toga im je i naređeno da pretrpe dok ne okončaju i njihova braća, da ne bi, po rečima apostola, oni bez nas dostigli savršenstvo (Jevr. 11; 40). Bela odežda ukazuje na svetlost vrline koja je procvetala (επανθουσα) u njima, u koju su oni odeveni, iako još nisu dobili ono što im je obećano. Budući slobodni od svake nečistote i upokojeni u krilu Avraamovom, istinski se raduju nadajući se onome što sada kao da gledaju u duhovnom ogledalu. Mnogi Sveti Oci kažu da će svaki podvižnik vrline dobiti dostojno mesto i da na osnovu određenih predznaka razmišlja o budućoj slavi.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.