TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
12. poglavlje
O viđenju onoga šta je posred prestola i četiri živa bića; knjigu otvara Jagnje sa sedam rogova
 
5; 6 – I videh posred prestola i četiri živa bića, između starešina, Jagnje gde stajaše kao zaklano, i imađaše sedam rogova i sedam očiju, a to su sedam duhova Božijih koji se šalju po svoj zemlji.
 
Jagnjetovih „sedam rogova i sedam očiju“ označavaju sedam duhova Hristovih koje pominju proroci Isaija (Is. 11; 2) i Zaharija (4. gl.). Rečima „kao zaklano“ ukazuje se na Njegov život nakon zaklanja, kada je, nakon Svog vaskrsenja (ustajanja) iz mrtvih, kao uistinu zaklan, (Svojim učenicima) pokazao znake Svog stradanja.
 
5; 7 – 8 – I dođe u uze knjigu iz desnice Onoga Koji seđaše na prestolu. I kada uze knjigu, četiri živa bića i dvadeset četiri starešine padoše pred Jagnjetom; svaki je imao gusle, i zlatne čaše pune tamjana, a to su molitve svetih.
 
Gusle označavaju harmonično i milozvučno (ευηχον) božansko slavoslovlje (δοξολογια), a tamjan miomirisnu žrtvu verujućih koju su oni prineli svojim čistim (neoskrnavljenim) životom jer smo mi, kako kaže apostol Pavle, Hristov miomir (2. Kor. 2; 15). Zlatne čaše – to su pomisli iz kojih ishodi (ističe) miomiris dobrih dela i čista molitva.
 
5; 9 – 10 – I pevahu pesmu novu, govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njene; jer si bio zaklan i krvlju Svojom iskupio si Bogu nas iz svakoga roda i jezika i naroda i plemena. I učinio si ih Bogu našemu carevima i sveštenicima, i carovaće na zemlji.
 
Starešine su ugodnici Božiji Starog i Novog Zaveta i oni Jagnjetu Božijem, Koje je zbog nas prineto na žrtvu i iskupilo nas, uznose blagodarenje za ceo svet. „Nova pesma“ je ona koju, naučeni Svetim Duhom, pevaju oni iz svih plemena i naroda koji su se oslobodili ovetšalosti slova (Starog Zaveta) i prosvetlili. Za njih se i kaže u Pismu da će se zacariti u novoj zemlji koju je Gospod obećao krotkima.
 
5; 11 – 13 – I videh i čuh glas mnogih angela oko prestola i živih bića i starešina, i beše broj njihov mirijade mirijada i hiljade hiljada. Govoreći glasom gromkim: Dostojno je Jagnje, Koje je zaklano, da primi silu i bogatstvo i premudrost i čast i slavu i blagoslov. I čuh gde svako stvorenje što je na nebu u na zemlji i pod zemljom, i što je na moru, i sve što je u njima govori: Onome Što sedi na prestolu, i Jagnjetu, blagoslov i čast i slava i moć u vekove vekova!
 
Čuh glas mnogih angela oko prestola i živih bića i starešina, jer sve duhovno i telesno, sve živo i jednostavno postojeće, proslavlja Boga kao rodinačalnika (γενεσιαρχης) vascelog bića. kao Jedinorodnog i Jednosuštnog Sina Božijeg, Koji je ljudima darovao da se obnove i da se kroz Njega vaspostave (u prvobitnom dostojanstvu), iako piše da je On kao čovek zadobio vlast nad nebom i zemljom.
 
5; 14 – I četiri živa bića rekoše: amin, i starešine padoše i pokloniše se.
 
Četiri živa bića ukazuju na to da se kroz Hrista Boga, Koji je sabrao razjedinjeno i porušio ograde razdvajanja, od angela i ljudi obrazovalo jedno stado i jedna Crkva. I evo, kao što smo čuli, zajedno sa četiri živa bića koja prevazilaze (υπερεχουσιν) ostale angelske činove, kao dostojni da uznose pesmu i da se klanjaju Bogu pokazuju se i starešine, označavajući punotu spasenih ljudi. Neka se i mi udostojimo toga kroz Samog Hrista, Darovatelja mira i Boga našega, Kojem neka je, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, slava, moć i čast sada i uvek i u beskonačne vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.