TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

BOŽANSTVENO PRIČEŠĆE

Jedan je Hristos

Đakon: Napuni, vladiko, svetu Čašu.
A sveštenik, uzevši gornju česticu, čini njome znak krsta nad svetim putirom, govori:
Punoća [samo u grčkom tekstu: Čaše, vere,] Duha Svetoga.[1] I tako je stavlja u sveti putir.
Đakon: Amin.
Od časa kada je izgovorio Svetinje Svetima, liturg je do sada savršio tri uzastopne sveštene radnje: Uznošenje svetog Tela Hristovog, lomljenje Njegovo i sada Njegovo sjedinjavanje sa svetom Krvlju.
Sjedinjavanje svetog Tela sa svetom Krvlju Hristovom označava „da je Hristos jedan, premda se vidi da je sveto Telo s jedne i sveti putir s druge strane. Označava još da je On (za verne) jednako i ukrepljenje kroz sveti Hleb i veselje kroz sveti Putir“ (Sveti Simeon Solunski[2]).
Punoća Duha Svetoga: Hristos nas preispunjava Duhom Svetim. „Kakav je učinak i ishod Hristovih stradanja, dela, i reči? Ako ih neko razmotri u vezi sa nama, videće da nije sadržan ni u čemu drugom nego u silasku Svetoga Duha na Crkvu“ (Sveti Nikola Kavasila[3]).


NAPOMENE:

  1. Reči: Čaše, vere su dometnute kasnije (18. vek) (P. Trembelas, Tri Liturgije, str.135-6)
  2. O svetoj Liturgiji 99, PG 155, 300V. Upor. Ps. 103,15.
  3. Tumačenje svete Liturgije, Trideset osma beseda, Beseda Novi Sad 2002, str. 142.(PG 150,452B.)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *