TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

BOŽANSTVENO PRIČEŠĆE

Svetinje svetima

Đakon: Pazimo!
Sveštenik, uznoseći sveti Agnec, proiznosi: Svetinje svetima. Narod: Jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, u slavu Boga Oca. Amin.
Potom se peva pričasni stih[1].

Svetinje, koje se predaju na pričešće svetima, su sveto Telo i časna Krv Hristova. Hristos je jedini po prirodi Sveti. Jedan i jedini Gospod. Mi se možemo nazvati svetima jedino zato što smo pričasni Njegovoj svetosti. Svetima se nazivaju verni „zbog Svetoga u Kome zajedničare i zbog Njegovog Tela i Krvi kojima se pričešćuju“ (Sveti Nikola Kavasila[2]).
Visoko podizanje svetog Tela Hristovog, sveštena radnja koju u tom času vrši liturg, „ikonizuje uznošenje na Krst i krsnu smrt, ali i samo vaskrsenje“ (Sveti German[3]).
Ova sveštena radnja znači da su „Svetinje… dostupne samo svetima. A svetima ovde smatra one koji su savršeni u vrlini, ali i one koji se trude da dospeju do savršenstvu, čak i ako još uvek nisu u tome uspeli. Jer, ni njih ništa ne sprečava da se osveštaju pričešćujući se Svetim Tajnama.“[4]
Sveti se ne bore samo zato da bi se oslobodili greha, nego i zato da bi zadobili Svetoga Duha. Svešteni Zlatoust, tumačeći izraz Svetinje svetima, kaže: „Visoko podižući ruku, snažnim glasom, strašnim uzvikom, kao kakav propovednik, stojeći tako da ga svi vide i uzvikujući glasno u onoj savršenoj tišini, sveštenik jedne poziva da se pričeste, a druge u tome sprečava. I to ne čini rukom, nego glasom… Kada sveštenik izgovori: Svetinje svetima, time hoće da kaže: Ko nije sveti, neka ne pristupi. Ne kaže da treba samo da bude očišćen od grehova, nego sveti. Jer ta reč ne ukazuje samo na onoga ko se oslobodio grehova, nego na onoga ko u sebi ima Svetoga Duha i izobilje dobrih dela. Ne želim, kaže, da budete samo oslobođeni nečistote, nego da budete beli, svetli i lepi… Ko je takav, neka priđe i neka pristupi carskom Putiru.“[5]


NAPOMENE:

  1. U starije vreme pričasni stih je bio ceo psalm, koji se pevao tokom pričešća vernih (odatle mu i naziv „kinonik“). Takvi psalmi su bili: Ps. 22, Ps. 33, Ps. 116 i Ps. 144.
  2. Tumačenje svete Liturgije, Trideset sedma beseda, Beseda, Novi Sad 2002, str. 138.(PG150,449A).
  3. Sozercanje, str. 448V.
  4. Sveti Nikola Kavasila, gore citirano delo, na istom mestu.
  5. Na poslanicu Jevrejima 17, 5, PG 63,133.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *