TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

POMINJANJE IZ DIPTIHA I PROZBENA JEKTENIJA

Smelost prema Bogu

Hristos je Arhijerej koji prinosi čoveka nebeskom Ocu, jer je, prinevši Sebe prečistog i preneporočnog Ocu, prineo čoveka Bogu. Zato postajemo „blagoprijatni Bogu i Ocu, jer nas Hristos, kao Sveštenik, Njemu prinosi. Kroz Hrista, naime, pristupismo verom (Rim. 5,2) i On je savršio osvećenje našeg prelaska u istinsko postojanje [bivstvovanje]. Učinio je to tako što je radi nas prvi ušao u Svetinju nad svetinjama pokazavši nam put Istine“ (Sveti Kirilo Aleksandrijski[1]).
Hristos je Svojim životom osveštao put u istinski život. Čovek sada može u Hristu da bude osvećen i da ima, kao i prvozdani, „punu smelost prema Bogu, budući da se naslađuje projavom same Njegove ličnosti“ (Sveti Grigorije Nisijski[2]).
Osuđenom čoveku je kroz Hristovu Krv darovana milost Božija i otvoren mu je put do Oca: Blagodarimo Ti, Gospode, Bože naš, što si nam u krvi Isusovoj darovao smelost da stupimo u Svetinje [nad svetinjama], osvetivši nam je kao novi i živi put kroz zavesu tela Njegovog.[3] Budući da sada imamo slobodu za ulazak u Svetinju krvlju Isusovom (Jev. 10,19), osmeljujemo se da uđemo, da pripadnemo beskrajnom moru samilosti Njegove i da mu smemo govoriti: Oče naš koji si na nebesima…


NAPOMENE:

  1. O poklonjenju u Duhu i istini 16, PG 68,1016V.
  2. Velika katihetska beseda 6, PG 45, 29V.
  3. Božanstvena Liturgija svetog Jakova, brata Gospodnjeg.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *