TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

POMINJANJE IZ DIPTIHA I PROZBENA JEKTENIJA

Na zajednicu Svetoga Duha

Sveštenik, priklonivši glavu, moli se tiho:
Tebi poveravamo sav život svoj i nadu, čovekoljubivi Vladiko, i molimo Te, i prizivamo, i preklinjemo: udostoj nas da se pričestimo nebeskim tvojim i strašnim Tajnama sa ove sveštene i duhovne Trpeze, sa čistom savešću, na otpuštenje Grehova, na oproštaj sagrešenja, na zajednicu Svetoga Duha, na nasledstvo Carstva nebeskoga, na smelost prema Tebi, ne na sud ili na osudu.
Sveštenik glasno: I udostoj nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Boga Oca i Govoriti:
Udostoj nas da se pričestimo… na zajednicu Svetoga Duha, moli liturg. Zajednica svetog Tela i Krvi Hristove je zajednica Svetoga Duha: „Jer se kroz oboje jednim Duhom napajamo“, piše svešteni Zlatoust[1]. Sam Hristos, dodaje on, „nas napoji iz Svoga Putira, napoji nas Duhom Svetim“[2]. I zaista, prilikom prvog sveštenosluženja Tajne, Hristos uzevši čašu i izmešavši vino i vody, podigavši ka nebu i zablagodarivši Bogu i Ocu, blagoslovivši, osvetivši, ispunivši Duhom Svetim, pruži svetim i blaženim učenicima Svoju svetu Krv.[3] Na Večeri u Crkvi, sveštenik stoji na Hristovom mestu, „dok podiže ruke ka nebu i priziva Svetoga Duha da dođe i da osveti predložene Darove“[4]. Tada „hleb [koji se prinosi], posetom Svetoga Duha, postaje nebeski hleb.“[5] I svi koji se pričešćuju „svetim Telom i Krvlju Gospodnjom postaju obitavalište Svetoga Duha“[6]. Sveti Duh „životvori sve… Na nebu je, a ispunjava celu zemlju… Potpun obitava u svakome i potpun je sa Bogom. Ne saslužuje kod božanskih darova (kao Anđeli), nego sa vlašću razdaje blagodatne darove“ (Sveti Vasilije Veliki[7]).
Mi, vernici u Crkvi, primamo darove Svetoga Duha. Na božanstvenoj Liturgiji primamo samog Utešitelja u svoje sabranje i u svoje duše.


NAPOMENE:

  1. Na Prvu poslanicu Korinćanima 30, 2, PG 61,251.
  2. Na Mateja 45, 2, PG 58. upor. 1. Kop. 12,13.
  3. Božanstvena Liturgija Jakova, brata Gospodnjeg.
  4. Sveti Jovan Zlatoust, O groblju i krstu 3, PG 49, 398.
  5. Isti svetitelj, Na Jovana 45, 2, PG 59,253.
  6. Isti svetitelj, Katiheze 2, 27, SC 50,149.
  7. Omilija 15. O Bepu 3, PG 31,469B-472A.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *