TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

POMINJANJE IZ DIPTIHA I PROZBENA JEKTENIJA

Prinos za vaseljenu

Vršeći čin svetog Predloženja [Proskomidije], liturg je pomenuo svoga episkopa, svoje saslužitelje, živu i upokojenu braću. Pominjući njihova imena, postavio je njihove čestice pored Agneca, to jest izobraženja Hrista Koji se prinosi na žrtvu. A sada, po osvećenju, pošto je savršeno žrtvoprinošenje, prisutan je Sam Hristos. Najtoplije Ga molimo za naše očeve i braću, za one blizu i one daleko, za žive i za upokojene. Pominjanjem braće u ovome času „objavljuje se strašna tajna da je Bog predao Sebe za vaseljenu“ (Sveti Zlatoust[1])
Još Ti prinosimoza vaseljenu. Božanstvena Evharistija je vaseljenski Sabor Crkve. I ako je samo jedan brat ovde i uzima učešća u vršenju božanstvene Evharistije, liturg i taj jedan brat čine sabranje koje u sebi sadrži celu vaseljenu. Sveti Prinos se uznosi za vaseljenu, jer se na Časnoj Trpezi nalazi Hristos, „Žrtva za iskupljenje cele vaseljene“ (svešteni Zlatoust[2]). Blagodareći Njegovom prisustvu, liturg i verni narod čine vaseljensku Crkvu. Jer je sve blistavo obasjano svetošću Njegove ljubavi. Celokupna tvar se obnavlja i obožuje.[3]


NAPOMENE:

  1. Na Dap 21, 5, PG 60,170.
  2. Na Prvu Poslanicu Korinćanima 41, 5, PG 61, 361.
  3. Upor. Jutrenje 8. septembra, Katizma.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *