TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

POMINJANJE IZ DIPTIHA I PROZBENA JEKTENIJA

Poseti nas Bože

Vaploćenje Logosa [Reči] jeste Božija poseta ljudima: Poseti nas sa visina Spasitelj naš.[1] Tražeći sada od Boga da nas poseti, molimo Ga da produži Svoju posetu, to jest da kroz božanstvenu Liturgiju doživimo Tajnu Njegovog vaploćenja. Molimo Gospoda da produži Svoju božansku posetu sve do Svog drugog dolaska i da ostane sa nama, ali ne kao posetilac, nego kao Kućedomaćin.
Sadašnji vek je sve ono vreme između prve posete Logosa [Reči] i drugog Njegovog dolaska. Mi, verni, borimo se da zavolimo Gospoda, jer nam naša ljubav pomaže da opitno doživimo Tajnu Njegove posete: Ako me neko ljubi, reč moju držaće, i Otac moj ljubiće njega; i njemu ćemo doći i u njemu ćemo se nastaniti (Jn. 14,23). Ljubav u večnost proteže posetu Božiju, a čoveka preobražava u dom i prebivalište Božije: Bog je ljubav, i koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog u njemu (l. Jn. 4,16). Pričasni tajni Ljubavi božanske, a to je božanstvena Evharistija i sveto Pričešće, činodejstvujemo tajnu posete Gospodnje svetu i našem životu: Koji jede moje telo i pije moju krv u meni prebiva i ja u njemu (Jn. 6,56), rekao je Hristos.


NAPOMENE:

  1. Jutrenje na Božić, Eksapostilar.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *