TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

SVETO UZNOŠENJE (ANAFORA) – KANON EVHARISTIJE

Sećanje na Carstvo Hristovo

Na Tajnoj Večeri Hristos je rekao: Od sada neću piti ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kada ću piti s vama novoga u Carstvu Oca mojega (Mt. 26,29). Prema tome, božanstvena Liturgija, koja je predukus Večere u Carstvu, sjedinjuje Tajnu Večeru sa Carstvom Božijim. U vremenskom periodu između Tajne Večere i budućeg Carstva sveštenodejstvuje se božanstvena Liturgija, to jest životonosni spomen Večere i svega što se nas radi zbilo i samoga Carstva.
Na božanstvenoj Liturgiji budućnost doživljavamo kao sadašnjost. Svetotajinski se sećamo onoga što se zbilo i onoga što se još nije ostvarilo i sve to nazivamo zbivanjima: Sećajući se… svega što sezbilo: krsta, Groba, tridnevnoga vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane, i drugog i slavnog dolaska, prinosimo evharistijsku Žrtvu.
Kroz božanstvenu Liturgiju proničemo u drugo vreme koje se ne meri poznatim merilima: prošlost, sadašnjost, budućnost. Budućnost (to jest Carstvo koje će doći), obasjavajući prošlost, dariva nam blistavo osvetljenu sadašnjost. Tako, na božanstvenoj Liturgiji, prvo i poslednje, početak i kraj, Alfa i Omega, jednovremeno su sadašnjost: „Onaj budući život na neki način se izlio u ovaj sadašnji život i pomešao se sa njim“ (Sveti Nikola Kavasila[1]). Čekamo vaskrsenje mrtvih i već živimo na nebesima: „Ova Tajna zemlju preobražava u nebesa.“[2]


NAPOMENE:

  1. O životu u Hristu 1, 1, PG 150, 496C.
  2. Svešteni Zlatoust, Na Prvu poslanicu Korinćanima 24, 5, PG 61,205.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *