TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

SVETO UZNOŠENJE (ANAFORA) – KANON EVHARISTIJE

Za Hristov spomen

Sveštenik tiho:
Sećajući se dakle ove spasonosne zapovesti, i svega što se nas radi zbilo: krsta, groba, tridnevnoga vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane, i drugog i slavnog dolaska,
Glasno: Tvoje od tvojih Tebi prinoseći zbog svega i za sve,
Narod: Tebi pevamo, Tebe blagosiljamo, Tebi blagodarimo, Gospode, i molimo Ti se, Bože naš.

Pošto je svojim Učenicima prineo Svoje sveto Telo i Svoju časnu Krv, Hristos im je dao zapovest: ovo činite za moj spomen (Lk. 22,19). Tako nas uči da istinski Njegov spomen nije samo neka misao, nego je sveštena radnja: Vršenje Tajne Njegove Večere. Ali kako reč spomen ne bismo smatrali samo nekakvim simvolom, jasno je rekao: Primite, jedite, ovo je Telo moje… Pijte… ovo je Krv moja.
Ove Hristove reči i sećanje na celokupni božanski domostroj, dovode nas do evharistijskog Prinosa: Sećajući se dakle ove spasonosne zapovesti, i svega što se nas radi zbilo… Tvoje od tvojih Tebi prinosimo zbog svega i za sve. U božanstvenoj Liturgiji, rečju i sveštenoradnjama, „uvek se obnavlja spomen svesveštenih dela Hristovih“ (sveti Dionisije Areopagit[1]) Vršenjem božanstvene Evharistije sveštenodejstvujemo upravo ono što je sveštenodejstvovao Vladika Hristos. Uznosimo sveti Prinos „u spomen Njegove smrti“[2]. Ne razmišljamo o Hristovom žrtvoprinošenju, nego ga doživljavamo: „Žrtvu koju je tada prineo (Sam Hristos) kao neiscrpnu, prinosimo i mi sada… Uvek vršimo isto žrtvovanje“[3].
Jedan od razloga što je Gospod ustrojio božanstvenu Evharistiju, je i to što je želeo da proživljavamo Njegov spomen, jer nas on vodi do blagodarenja. Sećanje na dobročinstva rađa Evharistiju, a Evharistija nas čini mudrijima (duhovnijima): time postajemo veći prijatelji Hrista, koji je Premudrost Božija.
Kroz usta sveštenog Zlatousta, Hristos nam objašnjava smisao toga sećanja: „Kao što ste judejsku pashu vršili da biste se sećali čuda koja su se zbila u Egiptu, tako i ovu (moju Pashu) vršite da biste se sećali mene.“[4] „Kao što Mojsije kaže: I taj će vam dan biti za spomen i praznovaćete ga Gospodu (2.Moj. 12, 14), tako i Hristos kaže: ‘za moj spomen, dok ponovo ne dođem'[5]“[6]
Dok živimo iščekujući Hrista, božanstvena Liturgija, Tajna Njegovog spomena, predstavlja predukus budućeg Carstva.


NAPOMENE:

  1. O crkvenoj jepapxuju 3, 3,12, PG 3, 441C.
  2. Sveti Jovan Zlatoust, Na Poslanicu Jevrejima 17, 3, PG 63,131.
  3. Isto.
  4. Na Mateja 82,1, PG 58,739.
  5. Upor. 1.Kop. 11,26.
  6. Na Mateja 82,1, PG 58, 739.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *