TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

SVETO UZNOŠENJE (ANAFORA) – KANON EVHARISTIJE

Tajna Večera i božanstvena Liturgija

Božanstvena Evharistija je svetotajinsko produženje [epektaza] Tajne Večere. Ne radi se o njenom simvoličkom obrednom ponavljanju, nego se tu pred nama odigrava ona ista Tajna Večera, jer isti Hristos prinosi i prinosi Se. Svešteni Zlatoust kaže: „Verujte da je i sada ona ista Večera kojoj prisustvuje Hristos. Ona Večera se ni po čemu ne razlikuje od ove svete Tajne… Jer i ovu i onu On pripravlja.“[1] Svetitelj je, što se toga tiče, kategoričan, jer to što govori na osnovu sopstvenog opita u svom svetom životu: „Onaj Ko je ustrojio svetu Tajnu na Tajnoj Večeri, Taj Isti sada savršava tajnu božanstvene Liturgije… Ova časna Trpeza je ona ista Trpeza iz Tajne Večere i nije ništa manje od toga.“[2]
Hristovo prisustvo, svetlost koja je prostvetlila Tajnu Večeru, svetli na svakoj svetotajinskoj Večeri. On je prisutan kao božanski domaćin Večere: „Prisutan je Hristos i sada, Onaj, Koji je i priredio onu Trpezu, Isti pripravlja i ovu sada.“[3] Prinevši Samoga Sebe na žrtvu, nije „prestao sa sveštenosluženjem, nego nas radi nastavlja tu sveštenu službu“[4] i zastupa nas pred Bogom.
Mudri Solomon je prorokovao Večeru života: Premudrost sazida sebi kuću… i postavi sto svoj. Posla sluge svoje, te zove svrh visina gradskih… Hodite, jedite hleba Mojega, i pijte vina koje sam rastvorila… [da biste se zacarili u večnosti][5]. To o čemu govori mudri Solomon „jesu simvoli svega onoga što se sada savršava na božanstvenoj Liturgiji… Štedar u darivanju, Bog je spreman (da se prinese), božanski darovi su pred nama. Tajna Trpeza je postavljena. Životvorni Putir je pun. Car slave poziva na Večeru, Sin Božiji dočekuje uzvanike… Ipostasna Premudrost Boga Oca, koja je sebi sazidala hram nerukotvoreni, razdeljuje Telo Svoje u obličju hleba i dariva svoju životvornu Krv u obličju vina. O kakva strašna Tajna!… O kako neshvatljivo snishođenje! O kakvo nedokučivo milosrđe!“ (Sveti Kiril Aleksandrijski[6]).
Uzimajući učešća na Hristovoj Večeri možemo da okusimo Njegovu ljubav: Okusite i vidite da je dobar Gospod (Ps. 33,8). Jevanđelista Jovan počinje opis Tajne Večere govoreći da je to izraz beskrajne ljubavi Hristove prema Učenicima: A pred praznik Pashe… Isus… ljubivši svoje koji su u svetu, ljubio ih je do kraja (Jn. 13, l). I pošto je položio Sebe kao hranu besmrtnosti, daje novu zapovest ljubavi: Zapovest novu dajem vam: da ljubite jedni druge, kao što ja vas ljubih, da i vi ljubite jedni druge (Jn. 13,34). Potom otkriva veličinu i itos ljubavi Svoje prema nama. Ono prvo kao što, objašnjava drugim: Kao što Otac ljubi mene, i ja ljubim vas; ostanite u ljubavi mojoj (Jn. 15,9).


NAPOMENE:

  1. Na Mateja 50, 3, PG 58, 507.
  2. Isto, 82, 5, PG 58, 744.
  3. Svešteni Zlatoust, Na Judino izdajstvo 1, 6, PG 49, 380.
  4. Sveti Nikola Kavasila, Tumačenje svete Liturgije, Trideset deveta beseda, Beseda Novi Sad 2002, str. 111. (PG 150, 428B).
  5. Ove rečenice nema u srpskom izdanju Staroga Zaveta (prim. prev.)
  6. Ha Tajnu Večeru, PG 77,1017CD.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *