NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

SVETO UZNOŠENJE (ANAFORA) – KANON EVHARISTIJE

Stojmo sa strahom

Đakon: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo.
Narod: Milost mira, žrtvu hvale.

Sada počinje Sveto Uznošenje, najsvešteniji trenutak božanstvene Liturgije. Zato nas đakon poziva da pazimo na stanje svoje duše i položaj svoga tela: Stojmo smerno, stojmo sa strahom. Ovaj vozglas se u vreme sveštenog Zlatousta izgovarao nešto drugačije: „Ορθοι, οτωμεν καλως“ (ca bezmalo istim značenjem: Stojmo smerno, stojmo kako priliči)[1]
Sveti Jovan Zlatoust ovako tumači ovo podsticanje: Treba da „da uzvisimo svoje pomisli koje teže ka zemlji, da se oslobodimo duhovne ‘oduzetosti’ u koju nas dovode žitejska staranja, kako bismo mogli svoju dušu budnom i smernom da pokažemo pred licem Gospodnjim… Pomisli samo blizu koga stojiš, sa kim ti predstoji da prizivaš Boga: sa Heruvimima… Niko duhovno nemaran i besplodan, dakle, ne treba da zajedničari ovim sveštenim i tajinstvenim troparima… Naprotiv! Pošto odagna sve zemaljsko iz svoga uma i celoga sebe prenese na nebesa, neka proiznosi ovu presvetu pesmu Bogu slave i veličanstvenosti, kao da stoji pred samim Prestolom slave i leti zajedno sa Serafimima. Zato nas đakon podstiče da stojimo smerno u tom času… To jest da stojimo sa strahom i trepetom, trezvene i budne duše.“[2]
Božanstvena Liturgija se naziva Uznošenje zato što se mi i naši časni Darovi uznosimo (uzvisujemo) ka Bogu. I treba „da stojimo sa pobožnošću i strahom u strašnom času svetog Uznošenja. Jer sa onakvim duševnim nastrojenjem i sa onakvom pomišlju sa kakvima čovek stoji u tom času, takav će se uzneti ka Bogu“ (Svešteni Zlatoust[3]).
Časni darovi se ne polažu prosto na zemaljski Žrtvenik, nego se uznose do nadnebesnog Žrtvenika. A svi mi smo pozvani da se uznesemo u taj prostor nepomućenog mira. Prelaženje u onaj prostor treba da se odvija u miru. U času kada se uznosi sveti Prinos na nadnebesni Žrtvenik, anđelske Sile stoje uz njega sa strahom i trepetom. Blagočestivo sakrivaju svoja lica i pesmama slave Trojično Božanstvo.


NAPOMENE:

  1. Odgovarajući vozglas, prema Apostolskim Ustanovama glasi ovako: Stojmo smerno pred Gospodom sa strahom i trepetom da bismo, stojeći tako, prineli. (Ustanove 8, 12, PG 1, 1092A)
  2. O nedokučivosti božanske prirode, 4, 5 PG 48, 734.
  3. Na Roždestvo Isusa Hrista 7, PG 49, 361.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *