TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

JEKTENIJA ZA PREDLOŽENE ČASNE DAROVE I SIMVOL VERE

Mir priprema put ljubavi

Sveštenik: Mir svima.
Narod: I duhu tvome.

Kada je, u stara vremena, božanstvena Liturgija počinjala Malim vhodom i čitanjima Apostola i Jevanđelja, prva sveštenikova sveštena radnja bilo je proiznošenje mira. I nadalje je liturg više puta proiznosio mir Božiji. To biva i danas kada čita sveto Jevanđelje, kada blagosilja, ili vozglašava celiv mira, kada se savršava Žrtvovanje, liturg govori: Mup svima.[1]
Sveštenici izgovaraju Mir vama „od samog početka Tajne… jer da bi mir bio među nama i između nas i Boga, mora da se shvati kao izvor, kao početak svakoga dobra“ (Sveti Kirilo Aleksandrijski[2]) Kada smo ispunjeni mirom, onda smo blizu Boga. A što smo bliže Bogu, sve se više naslađujemo Njegovim mirom. Sin i Logos Božiji tada ulazi u nas i uspokojava naše srce.
Liturg proiznosi mir Božiji „stoga što je on mati svih dobara… On priprema put ljubavi“ (Sveti Zlatoust[3]). I zaista, „za nas je najznačajniji mir Hristov, jer on sa sobom među nas, kao svoju sestru, dovodi ljubav“ (Sveti Kirilo Aleksandrijski[4]).
Primamo blagoslov mira i hitamo ka ljubavi. Hitamo u susret Hristu, jer On je Mir i Ljubav.


NAPOMENE:

  1. Upor. Svešteni Zlatoust, Na poslanicu Kološanima 3, 4, PG 62, 322-3.
  2. Ha Jovana 11, 2, PG 74, 708BC.
  3. Na poslanicu Kološanima 3,4, PG 62, 322.
  4. Ha Jovana 11, 2, PG 74, 473A.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *