TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

HERUVIMSKA PESMA

Sveti Duh saslužuje

Sveštenik govori đakonu:
Pomeni me, brate i saslužitelju.
A đakon odgovara: Sveštenstvo tvoje da pomene Gospod u Carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
Zatim đakon, priklonivši glavu govori svešteniku: [samo u grčkom tekstu: Pomoli se za mene, vladiko sveti.]
Sveštenik odgovara: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Cvevušnjega oseniće te (Lk. 1,35.).
A đakon govori: [samo u grčkom tekstu: Duh Sveti da saslužuje sa nama cve dane života našega.) Pomeni me, vladiko sveti.
Sveštenik: Da te pomene Gospod Bogu Carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
Đakon: Amin. I celivavši ruku svešteniku, izlazi na severna vrata i stavši na obično mesto, govori jekteniju.

* * *

Dok Hristos ulazi u sveti Grad, sa Njim je i Utešitelj. Za vreme Velikog vhoda, zajedno sa anđelskim Silama i Svetima, „tokom Beskrvne Žrtve i slovesne službe prvi je uz Njega Sveti Duh. Umno ga vidimo u ognju, kađenju i miomirisnom dimu. Oganj ukazuje na Božanstvo, dok je miomirisni dim Njegovo prisustvo, jer je nevidljivo došao i obavio nas miomirisom mistične beskrvne službe“ (Sveti German[1]). Hristos činodejstvuje spasenje čovekovo u Svetome Duhu: „Hristovom dolasku Duh prethodi. Dok je bio u telu i Duh je sa Njim bio nerazdvojan… Zbližavanje s Bogom biva kroz Duha“ (Sveti Vasilije Veliki[2]).
U Crkvi je sve dar Utešiteljev: „Svetim Duhom vazneo se u Carstvo nebesko, a isto tako je došlo i do usinovljenja: primili smo smelost da Boga nazivamo svojim ocem Kroz Svetoga Duha udostojeni smo da postanemo pričasnici blagodati Hristove, da budemo čeda svetlosti, da zajedničarimo u večnoj slavi i, jednom rečju, da imamo u izobilju svaki blagoslov, kako u ovom, tako i u budućem životu“ (Sveti Vasilije Veliki[3]).
Sada liturg priziva Svetoga Duha i moli se da đakona oseni Svojom blagodaću. I đakon se, sa svoje strane, moli: Duh Sveti da cadejstvuje sa nama. Utešitelj se moli za nas uzdisajima neizrecivim (Rim. 8,26). Zastupa nas. I naše molitve su Njegov dar: niko ne može reći: Isus je Gospod, osim Duhom Svetim (l.Kop. 12,3). Pa i samo sabranje je dar Utešiteljev: „Onaj ko nas sabira i sve poziva propoveđu je Utešitelj“ (sv. Vasilije Veliki[4]). Na sabranju u crkvi Utešitelj saslužuje sa sveštenikom i otkriva Hrista vernima: Svesveti Duh premudrošću vodi i rukovodi „ličnost po ličnost do savršenog poznanja i do priopštenja samome velikome Bogu i Spasitelju svih Hristu“ (Prepodobni Maksim Ispovednik[5]).

* * *

Sveti osećaju sasluživanje Svetoga Duha i čulno vide Njegovo osenjenje. U Duhovnom lugu nalazimo sledeću pripovest:
„Deset milja od grada Ege nalazi se hram svetog Jovana Krstitelja. Onde je tihovao jedan sveti Starac, jeromonah, vrlinom prebogato ukrašen. Jednoga dana, meštani dođoše episkopu sa optužbama protiv starca, govoreći: ‘Oteraj odavde toga starca jer nas muči. Bezbroj puta nedeljom počinje da služi božanstvenu Liturgiju u tri sata posle podne! Ne drži se utvrđenog reda sabranja’. Pozove episkop starca i kaže mu: ‘Kaluđeru, zašto se tako ponašaš? Zar ne znaš crkveni Ustav?’ A starac mu odgovori: ‘Istina je, preosvećeni, tako stoje stvari… Ali ne znam šta da radim. Jer nedeljom, po završetku jutrenja, stojim pored časne Trpeze. I sve dok ne vidim da Sveti Duh osenjuje sveti Žrtvenik, ne počinjem da služim božanstvenu Liturgiju…’ Tada se episkop zadivi starčevoj vrlini i obavesti o tome meštane. I oni otidoše u miru, slaveći Boga.“[6]


NAPOMENE:

  1. Sozercanje, str. 420AV.
  2. O Svetome Duhu 19,49, PG 32,157AB.
  3. Isto, 15, 36, PG32,123B.
  4. Na Psalm 48,1, PG 29, 433A.
  5. Dogmatika đakonu Marinu, PG 91, 73A.
  6. Jovan (ili Sofronije) Evkrata, Duhovni lug 27, PG 87?, 2873VS.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *