NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

HERUVIMSKA PESMA

Jer si Ti, Gospode, Koji prinosi i koji Se prinosi

Sveštenik govori molitvu Heruvimske pesme: Niko od vezanih telesnim pohotama i slastima nije dostojan da priđe, ili da se približi, ili da služi liturgiju Tebi, Care slave; jer Tebi služiti – veliko je i strašno i samim Nebeskim Silama. No ipak, radi neiskazanog i neizmernog čovekoljublja cvoga, nepromenljivo i neizmenljivo postao si čovek, i bio si nam Arhijerej, i kao Vladika svih, predao si nam sveštenodejstvo oee Liturgijske beskrvne žrtve; jer Ti jedini, Gospode Bože naš, vladaš nebeskim i zemaljskim tvarima, Ti si nošen na prestolu heruvimskom, Gospod Serafima u Car Izrailja, jedini si Svet i u Svetima počivaš. Zato molim Tebe, jedinoga blagog i gotovog da sasluša: pogledaj na mene grešnoga i nepotrebnoga slugu Tvog, i očisti moju dušu i srce od zle savesti, i osposobi me silom tvoga Svetoga Duha, da obučen u blagodat ceeštenstva, predstanem ovome svetom Prestolu tvom, i sveštenodejstvujem sveto i prečisto Telo tvoje i prečasnu Kpv, jer Tebi prilazim priklonivši glavu svoju, i molim Ti se: Ne okreni lice tvoje od mene, niti me odbaci od dece tvoje, nego me udostoj da Ti ja, grešni i nedostojni sluga tvoj, prinesem ove Darove. Jer si Ti koji prinosi i koji se prinosi; koji prima i koji se razdaje, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem, i presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, cada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Uporedo sa vernima, za Hristov Prinos pripremaju se i služitelji nizom molitava i sveštenih radnji.
Prva u tom nizu je molitva Heruvimske pesme. Ovom molitvom liturg priznaje i ispoveda svoju nedostojnost i božansku veličanstvenost Tajne koju je pozvan da savrši. Uprkos tome pristupa svetom Žrtveniku jer se ne oslanja na sopstvenu čistotu i svetost, nego na milost Božiju. Uporište mu je more božanskog čovekoljublja, jer je iz neizrecivog čovekoljublja Hristos postao čovek, bio raspet i podario nam Tajnu beskrvnog žrtvoprinošenja. Hristos je došao da bi se jedanput žrtvovao na Golgoti, ali dolazi isto tako i prinosi Se uvek, na svakoj božanstvenoj Liturgiji. On i prinosi i prinosi Se, On prima prinos i razdaje ga vernima kao životvornu hranu. On je. dakle i Onaj Koji prinosi, Onaj Koji se prinosi, Onaj Koji prima i Onaj Koji razdaje.
Isus Hristos istovremeno i sveštenodejstvuje tajnu našeg spasenja. Ta činjenica je temelj na kome se zasniva tajna božanstvene Liturgije. Hristos je „istovremeno i hranitelj i hrana, On je Taj Koji pruža Hleb života, a On je i to što se pruža; On je Život za žive, Mir za one koji traže predaha, Ogrtač za one koji se žele odenuti. Zaista, On je Taj sa Kojim možemo koračati, jer On je i Put, a povrh toga, On je svršetak i kraj Puta“ (Sveti Nikola Kavasila[1]). U Tajni beskrvnog žrtvoprinošenja, „Hristos je Žrtva, ali istovremeno i Sveštenoslužitelj, On je Žrtvenik, On je Bog, ali je i čovek, On je Car, ali i Arhijerej, On je ovca, ali i Jagnje. Nas radi On je sve svakome od nas, kako bi kako god bilo, postao naš život“ (Sv. Epifanije[2]). Preobilna poplava božanske Ljubavi donela je svetu poplavu božanskog Života.
Hristos je čoveku sve i sva: On je sveštenik koji prinosi Žrtvu, ali i Jagnje koje se prinosi, Bog Koji prima prinos i Bogočovek koji se razdaje onima koji zajedničare u večnom životu. Mi, sa druge strane, primamo taj Dar i blagodarimo Gospodu kao darovatelju: Blagodarimo Ti, Gospode Bože spasenja naših, jer sve činiš na dobrobit života našega, da svagda gledamo u Tebe, Spasitelja i dobrotvora duša naših.[3]
 
 


 
 
NAPOMENE:

  1. O životu u Hristu, Prva beseda, Beseda Novi Sad 2002. str. 31 (PG 150, 500D.) upor. JH. 14, 6.
  2. Protiv jeresi 2, 1 Jeresi 55, PG 41, 980S. Upor. 1. Kor. 12, 6.
  3. Poredak jutrenje, Molitva 6. Služebnik, Bgd. 1998, str. 33

 
 

 
 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *