TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

JEKTENIJA I VELIKI VHOD

Otpust oglašenih

Đakon: Vi koji ste oglašeni, iziđite; oglašeni, iziđite; vu koji ste oglašeni iziđite; niko od oglašenih (da ne ostane). A vu koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
[samo u Služebniku: Narod: Gospode, pomiluj]
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
[samo u Služebniku: Narod: Gospode, pomiluj]
Đakon: Premudrost!

Otpust oglašenih je čin ljubavi Crkve da se zaštite oni koji se još nisu rodili u Hristu. Oglašeni su nerođeni zameci majke Crkve. Oni se kroz katihezu razvijaju i postepeno poprimaju konačni oblik sve do „božanskog porođaja“[1], do svetog Krštenja.
Apostol Pavle je, budući da je znao da reč Božija, koja se odnosi na tajne vere može da naškodi, umesto da koristi neukrepljenima, pisao vernima Korinta: Mlekom vac napojih, a ne jelom (l.Kop. 3,2). Oglašene treba hraniti lako svarljivom hranom: Crkva „dopušta da oglašeni čuju svete reči Psalama i božansko čitanje Svetoga Pisma. Ali ih ne poziva na sveštenodejstvovanje i sozercanje (Svetih Tajni) koje sledi“ (Sveti Dionisije Areopagit[2]).

* * *

Verni su živo kamenje (1.Pt. 2,5) od koga se zida građevina doma duhovnog – Crkva. „Podiže ih u visinu ‘građevinska sprava’ Isusa Hrista, Časni Krst, koristeći se Svesvetim Duhom kao ‘konopcem’.
Vera je malter koji ih vezuje, a ljubav je put koji vodi ka Bogu“ (Sveti Ignatije Antiohijski[3])
Oglašeni se, međutim, još nisu udostojili da prime Svetoga Duha – konopac uz pomoć koga se čovek uspinje do visine rope Tavorske – niti su zadobili veru, to jest svezu koja čoveka vezuje sa Svetim Duhom. Tako su dveri ljubavi – put koji vodi ka Bogu – za njih još zatvorene.
Sveti Prinos je carska Gozba. Oni koji se još nisu odenuli u svečanu svatovsku odeždu koja im se dariva na svetom Krštenju, udaljuju se iz prostora u kome se činodejstvuje božanstvena Evharistija. Ostaju da dočekaju Hrista samo oni koji su primili znamenje dara Svetoga Duha. Oni će biti zvanice na carskoj svadbenoj Gozbi kako bi se veselili sozercavajući Boga kao pričasnici Svetih Tajni.


NAPOMENE:

  1. Sveti Dionisije Areopagit, O crkvenoj jerarhiji, 3, 3, 6, PG 3,433V.
  2. Pomenuto delo, PG 3,432C.
  3. Efescima 9, PG 5, 652B.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *