NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

MIRNA JEKTENIJA I ANTIFONI

Verni narod domeće: Amin

Na sveštenikov vozglas slavoslovlja Svete Trojice verni narod domeće pojući: Amin[1]. Ovim jasnim i glasnim odgovorom sabrani verni narod potvrđuje istinu koja se iskazuje u liturgovom vozglasu i mole se da okuse dobra Carstva Svete Trojice.
Sabrani verni narod „domeće amin i na taj način prima k srcu sve što govori sveštenik“ (Blaženi Nikola Kavasila[2]). Ovakav odgovor na svaki sveštenikov vozglas treba da pokaže da ono što „nedostaje savršenstvu sveštenika upotpunjuje sa svoje strane sabrani verni narod i Bogu je ugodno da primi male sa velikima (Ps. pz,21) sjedinjene u duhovnom jedinstvu. Jer punota Crkve veruje da su Bogu ugodne njene molitve kada ih priveže uz molitve sveštenika“ (Sveti Kirilo Aleksandrijski[3]).
Blagodareći saglasju sabranih vernika, svešteni blagoslov se uznosi do nadnebesnog Žrtvenika. Vernici uzimaju delatno učešće u božanstvenoj Liturgiji, koja tako svakoga časa potvrđuje svoj naziv: služba naroda.[4]


NAPOMENE:

  1. Reč amin je jevrejska i ima značenje zaista. Sveti Jeronim pojanje reči amin poredi sa grmljavinom (Galatima, Latinska Patrologija Migne, 26, 355V,).
  2. Tumačenje sv. Liturgije, 15, PG 150,401AV
  3. Na Prvu poslanicu Korinćanima, R. E. Pusey, 3. tom 296 (Oksford 1872), Upor. PG74, 893B.
  4. Reč Liturgija – Λειτονργια – je složenica od prideva Λειτος; = javni, koji pripada narodu i imenice εργον = rad, delo, služba. Prema tome, Λειτονργια znači javna, narodna služba.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *