TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

VHOD SA JEVANĐELJEM – MALI VHOD – I „ČTENIJA“

Mir svoj dajem vam (Jn. 14,27)

Ustima i rukom liturga Hristos daje Svoj mir vernome koji se bori: Mir svoj dajem vam (Jn. 14,27). „Biću opet sa vama, premda telesno odsutan… i uzdići ću vas iznad svakog nemira… Božanska sila će vas obasjati i ukoliko vam je um bez ikakvog staranja i srce spokojno, dovešće vas do otkrivenja svega onoga što je nedostupno čovekovom umu“ (Sveti Kiril Aleksandrijski[1]). Božanska sila koja obasjava naše duše je mir Božiji i on na božanstvenoj Liturgiji postaje vodič do poimanja tajne božanske ljubavi.
Mir podaren rukom i ustima liturga neposredno ukazuje na „blagodat bestrašća koje Bog dariva svetima, kao nagradu za njihovo mukotrpno sticanje vrline. Tako da, oslobođeni borbe (sa đavolskim silama), mogu da usmere svoje duševne sile na negovanje duhovnosti“ (Sveti Maksim Ispovednik[2]).

* * *

Narod odgovara liturgu: I duhu tvome. Tim rečima i narod liturgu želi da on, duhovni otac i pastir, ima mir Božiji.
Čovekovom umu je potreban mir Božiji. Jer, kako kaže sveti Zlatoust, uzrok nemira koji osećamo je „bolest našeg uma. Inače, kad bismo se uznemiravali zbog onoga što se dešava trebalo bi svi ljudi da budu uznemireni, budući da svi plovimo po istome moru“[3] života. „Ako, dakle, tako pripremimo svoj um da s lakoćom pretrpi sve nevolje, neće za nas biti teške zime, ili bure, nego nikad ne pomućeno spokojstvo“. Takvo spokojstvo traži sveti Zlatoust od onih koji slušaju sveto Jevanđelje: „Tražim od vas da takvo spokojstvo bude u vašem umu i vašoj duši.“[4]


NAPOMENE:

  1. Ha Jovana 10, PG 74, 304D.
  2. Mistagogija 12, PG 91, 629A
  3. Ha Jovana 3, 2, PG 59, 38.
  4. Isto. 1, 2, PG 59,27.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *