TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

VHOD SA JEVANĐELJEM – MALI VHOD – I „ČTENIJA“

Pristupimo Ženiku noseći svetiljke

Zatražili smo od Hrista da nas prosvetli svetlošću bogopoznanja, jer On je ozarenje našim dušama i telima. Hristovu svetlost simvoliše svetlost svetiljki, sveća i kandila koje palimo na božanstvenoj Liturgiji i ostalim službama.
Svetiljke u toku bogosluženja – a naročito svetlost od čistog maslinovog ulja – bilo je za Mojsija zakon Božiji: Zapovedi sinovima Izrailjevim neka ti donesu unja maslinova čista, ceđena, za videlo, da žišci gore vazda pred zavesom svedočanstva u šatoru… da gope od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom večnim od kolena do kolena (3.Moj. 24,23).
Upotreba svetiljki na božanstvenoj Liturgiji potiče još od apostolskih vremena. U Delima Apostolskim piše da su mnoge svetiljke gorele na mestu sabranja kada je apostol Pavle u Troadi služio božanstvenu Evharistiju.[1] Prepodobni Nikodim Svetogorac objašnjava zašto osvetljavamo hram: „Prvo, u slavu Boga, istinske svetlosti koja prosvetljava svakog čoveka. Drugo, kako bi se razvejala noćna tama i kako bismo imali utehu… Treće, kao znak radosti i veselja… Četvrto u čast mučenika i svetitelja… Peto, kao podsećanje na svetlost naših dobrih dela… I šesto, na otpuštenje naših grehova“[2]
Prepodobni Simeon Novi Bogoslov o tome piše ovako: „Naime svetiljke slikovito označavaju [ikonizuju] umnu svetlost. Jer kao što se hram, taj divni dom, obasjava mnogim svetiljkama, tako i dom tvoje duše, časniji od toga hrama, valja umno osvetljavati i obasjavati, u tebi su dužne da božanskim ognjem gore i sijaju sve duhovne vrline… A na svetovidne pomisli ukazuje mnoštvo svetiljki, upaljenih vidljivim ognjem, da poput njih sija i svaka pomisao i da ne preostanu mračne pomisli u domu tvoje duše, nego da sve zajedno uvek gore, upaljene ognjem Duha.“[3]
Na evharistijsko sabranje Gospod dolazi kao Ženik usred noći ovoga života[4]. On sam nam je dao zapovest da ga iščekujemo sa zapaljenim svetiljkama svoje duše: Neka budu i [vaše] svetiljke zapaljene[5]. I Crkva nas podstiče da krenemo u susret Ženiku kao bakljonoše, kako bismo praznovali – zajedno sa anđelskim redovima – evharistijsko Vaskrsenje.[6]


NAPOMENE:

  1. Vidi: Dap. 20,7-8.
  2. Godišnji krug praznika (Εορτοβρομιον), O Pashalnom kanonu (5. pesma), str. 433,beleška.
  3. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov, Sabrane besede, Bgd 2005, Etička slova 14, 5, stp. 438.
  4. Vladika Artemije, Strasna sedmica, Jutrenje na Veliki Ponedeljak, Apolitikion.
  5. Vidi: Lk. 12, 35.
  6. Upor. Jutrenje na Vaskrs.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *