TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

MIRNA JEKTENIJA I ANTIFONI

Krst simvoliše Carstvo

Dok sveštenik slavoslovi Carstvo Božije, svetim Jevanđeljem iznad Časne Trpeze čini znak krsta. Prva reč božanstvene Liturgije je slavoslovlje, a prvo delo [sveštena radnja] je Krst. Božanstvena Liturgija je Carstvo Božije i onamo dospevamo blagodareći Krstu.
Krst je dokaz da je Hristos jedini istinski Car. Razbojnik koji je bio raspet desno od Hrista bogoslovstvuje sa te visine, sa krsta: „Krst je simvol Carstva. Nazivam Hrista Carem upravo zato što Ga vidim raspetog. Jer priliči caru da umre za podanike. Hristos reče: Pastir dobri život svoj polaže za ovce (Jn. 10,11). Prema tome i dobri car žrtvuje svoj život za podanike. A kako je On položio Svoj život, onda Ga nazivam Carem: Seti me se, Gospode, kada dođeš u Carstvu svome (Lk. 23,42)“ (Sveti Jovan Zlatoust[1]).

* * *

Pre no što je Hristos raspet, „krst je bio znak osude, ali mu se sada iskazuje čast. Pre toga je bio simvol smrtne presude, a sada je temelj našega spasenja“. Preko Krsta smo pronašli put do Carstva: „Blagodareći Krstu ne tumaramo više pustinjama jer smo poznali put Istine. Ne ostajemo više pred carskom palatom jer smo pronašli dveri.“ Carstvo Božije kroz Krst nam je podareno. On „nam je otvorio raj koji je bio zatvoren… Jer Hristos reče (razbojniku): Danas ćeš biti sa mnom u raju (Lk. 23,43)“ (Sv. Zlatoust[2]).
Hristov Krst nije samo put koji vodi u raj i dveri kroz koja se u njega ulazi, nego i krasni raj Crkve. On je drvo novog nepropadivoga života koje hrani verujuće:

„Drvo nekada donese gorčinu u Edem,
a drvo Krsta slatkim životom procveta.
Jer Adam pojevši u truležnost propade,
a mi, naslađujući se Telom Hristovim
živimo i svetotajinski se obožujemo,
primajući večno Carstvo Božije“[3]

* * *

Hristos je Car Carstva koje je došlo i dolazi. Došlo je blagodareći Krstu, a dolazi posle krsta. Jer kada dođe svršetak, tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu (Mt. 24, 30), to jest Krst. Kada se konačno ugasi svetlost ovoga sveta, onda će znak Krsta zasjati kao novo sunce. I kao što „vojnici pre careva ulaska u neki grad podižu zastave na ramena i najavljuju njegov dolazak“, tako će se zbiti i za Njegovog ponovnog dolaska: „Kada Gospod bude silazio sa neba, pred Njim će ići vojske anđela i arhanđela noseći Krst na ramenima i najaviće nam tako Njegov carski dolazak“ (Sveti Jovan Zlatoust[4]).
Hristov Krst je put, dveri i projava Carstva Božijega.


NAPOMENE:

  1. Prva om. O Krstu i razbojniku 1, 3, PG 49, 403.
  2. Isto, 1, 1;PG 49, 399; 401.
  3. Večernja služba Krstopoklone nedelje Stihira – Jutrenje u sredu 4. glas, Katizma.
  4. Prva om. O Krstu i razbojniku, 1, 4, PG 49, 404.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *