TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

MIRNA JEKTENIJA I ANTIFONI

Gle, Jagnje Božije (Jn. 1,29)

Božanstvena Liturgija je, u celini gledano, tajna života Hristovog. Prema tome, svaki njen pojedini trenutak je tajinstveno proživljavanje jednog vremenskog perioda Hristovog života. Stihovi antifona koji su iz proročkog Psaltira „treba da označe same početke Hristovog boravka na zemlji… kada je bio u svetu, a svet Ga nije poznao. Označavaju vreme pre Jovana Krstitelja, pre no što je zasvetlela Pretečina svetiljka. Jer do tada su bile neophodne proročke reči. Potom se javio Onaj o Kome govore proroštva, pa nije bilo potrebe za prorocima, budući da je Jovan Krstitelj ukazao na Njegovo prisustvo“ (Blaženi Nikola Kavasila[1]).
Psalmi „se poju kao uvod u sveštenu mistagogiju“[2] i duhovno nas pripremaju, „pripremaju nas i očišćuju neposredno“[3] pred samu božanstvenu Liturgiju. Psalmi zapravo čine delo Jovana Krstitelja: Pripremaju put Gospodnji i pozivaju nas da Ga dočekamo. I kada se javi na evharistijskom sabranju, pokazuju nam Ga: Gle, Jagnje Božije. Dakle, Hodite, obradujmo se Gospodu, uskliknimo Bogu Spasitelju našem (Pc.94,1).


NAPOMENE:

  1. Tumačenje svete Liturgije, 18, PG 150,408S
  2. Isto.
  3. Isto.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *