TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

MIRNA JEKTENIJA I ANTIFONI

Sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo

Pomenuvši Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe ijedni druge i cae život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: [u grčkom tekstu: Presveta Bogorodice, spasi nas] Tebi Gospode.

Svetitelji iz iskustva znaju da „duša koja se jedanput [za svagda] sa verom predala Bogu i koja je višekratnim opitom upoznala Njegovu pomoć, ne brine se više za sebe, već se vezuje divljenjem i ćutanjem“ (Avva Isak Sirijski[1]). Međutim, potpuno predavanje sopstvenog života Bogu ne postiže se lako. Ostvaruje se samo „kada nas naše srce više ne prekoreva… kada nipodaštavamo svoje, a staramo se samo za ono što je Hristovo“ (Blaženi Nikola Kavasila[2]). Zbog toga tražimo pomoć Presvete Bogorodice i svih Svetih. Jer ovo je značenje koje ovde ima reč pomenuvši: „da prizovemo u pomoć, da molimo“[3].
Postoji, međutim, još jedan razlog što prizivamo Presvetu Bogorodicu: predavanje našeg života Gospodu je analogno Njenom predavanju i posvećenju Bogu. Kao što je Presveta Bogorodica, kao dete od tri godine, bila posvećena Gospodu da bi postala Njegov živi presto, na sličan način se svaki vernik prinosi Gospodu da bi postao Njegovo boravište. Na dan Vavedenja Presveta je ušla u hram da bi se zaveštala za nastanjenje Cara nad carevima. U božanstvenoj Liturgiji sveštenoslužitelj – liturg nas upućuje da i mi sebe tako zaveštamo Hristu kako bi se u nama nastanio. Upućuje nas da i mi, kao Presveta Bogorodica, postanemo boravište Isusovo ugodno i krasno.


NAPOMENE:

  1. Podvižnička slova 25. slovo, Bgd. 2006. str. 106.
  2. Tumačenje svete Liturgije 14, PG 150,400A.
  3. Isto.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *