TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

MIRNA JEKTENIJA I ANTIFONI

Da nas izbavi od gneva

Nadutost čoveka koji sagrešuje i ne kaje se povlači gnev Božiji. Ali, kada govorimo o „gnevu Božijem“ ne treba pri tome, razume se, da imamo na umu gnev kao strast Boga, nego kažnjavanje čoveka. „Čak i kada kažnjava, Bog ostaje bestrastan. Jer On to ne čini sa gnevom, nego iz staranja i velikog čovekoljublja.“[1] Bog zna da je gordom čoveku na korist da bude bez dobra i vrline: „Gnev Gospodnji je prekid davanja božanskih blagodatnih darova, on je na korist svakom sujetnom i gordom umu, koji se hvali Bogom datim dobrima kao da su njegova sopstvena postignuća“ (svešteni Zlatoust[2]). Vaspitavajući ga Svojim gnevom, Bog privodi gordoga „samoograničenju i smirenju“ (Prepodobni Maksim Ispovednik[3]). Tako čovek počinje da shvata koliko je slab, očišćuje svoje srce od nadmenosti i ponovo prima blagodat Božiju.
Ovom prozbom molimo Boga da spoznamo svoju slabost i da se smiravamo pre no što nas snađe Njegova vaspitna kazna i napuštanje.


NAPOMENE:

  1. Upor. Svešteni Zlatoust, Na Psalam 7, 6, PG 55,90.
  2. Palom Teodopy 4, PG 47,281.
  3. Poslanica Talasiju o raznim pitanjima 52, PG 90,492A.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *