TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

MIRNA JEKTENIJA I ANTIFONI

Umorni i natovareni

Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

Ovom prozbom molimo se Hristu za sve one koji putuju morem, kopnom ili vazduhom. Molimo se za bolesnike, paćenike, za sužnje. Ištemo od Gospoda da svima njima životni napori i muke postanu put u Carstvo Njegovo. Hristos poziva sve umorne i natovarene da Mu priđu i da se odmore (up. Mt. p,28). Poziva ih u Hram na božanstvenu Liturgiju, budući da se „u Hramu Božijem nalazi radost za potištene, veselje za tužne, uteha za izmučene, počinak za umorne. Jer Hristos kaže: Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti (Mt. 11,28). Može li se poželeti išta više od toga glasa? Ima li ičeg prijatnijeg od tog poziva? Kada te Gospod poziva u Crkvu, poziva te na praznik. Upućuje te da se odmoriš od premorenosti… O, kakvo neopisivo staranje, kakav nebeski poziv!“ (Sveti Zlatoust[1]).
Svi mi napaćeni i umorni koji se odazivamo na Hristov poziv naslađujemo se počinkom obasuti Njegovom očinskom ljubavlju i Njegovim prisustvom. U stvarnosti doživljavamo reči svetog Grigorija Bogoslova: „napaćena duša je bliska Bogu“[2]. Takvo Hristovo prisustvo nam se, kao blagodatni dar po prevashodstvu, dariva na božanstvenoj Liturgiji.


NAPOMENE:

  1. Om. na Isaiju 1, 1, PG 56, 98.
  2. Omilija 17, 5, PG 35, 972B.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *