TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

OTPUST

Punota Crkve

Zaamvona molitva verne naziva punoćom Crkve Hristove. Crkva je brod Hristov koji plovi po ovome svetu i svi oni koji su u njenom krilu, čine putnike toga broda. „Svet je kao more, na kome se Crkva, kao brod po moru, ljulja doduše, ali ne tone. Jer sa sobom ima Hrista kao iskusnog kormilara. A posred broda (kao katarka) stoji Krst Gospodnji, kao znak pobede nad smrću… Kao dva kormila na brodu su oba Zaveta, a konopci oko broda zategnuti je ljubav Hristova koja Crkvu održava čvrstom… Jedro blistavo i belo na crkvenom brodu je Sveti Duh sa nebesa, kojim su obeleženi svi oni koji veruju u Boga… A mornari na brodu su anđeli“ (Sveti Ipolit Rimski[1]).
Crkveni brod uzburkanim morem života plovi ka luci Carstva Božijeg: „Cela je Crkva poput velikog broda koji po veliko nevremenu prevozi sa raznih mesta ljude koji žele da se nastane u istome gradu blaženoga Carstva. Na ovoj ikoni, Car toga grada je Bog, a kao kormilar se poistovećuje sa Hristom, njegov pomoćnik sa episkopom… putnici sa punotom vernih, pučina sa svetom, protivni vetrovi sa iskušenjima, dok su gonjenja, opasnosti i svakovrsne nevolje oluje“ (Sveti Kliment Rimski[2]).
Hristos nas je oslobodio greha i smrti, preporodio svetim Krštenjem i tako nas učinio punoćom Crkve Njegove. On je „istinski Propovednik, koji u jednu punotu sabira rasejane (ovce), i saziva na jedno sabranje one koji su na razne načine prevareni raznolikim obmanama“[3] sveta. Time postajemo članovi blagoslovenog naroda Njegovog, kako bismo postali „svi jedna Crkva, jedan narod, jedna nevesta, na čelu sa jednim Propovednikom, Načalnikom i Ženikom, budući da se ujedinjujemo i postajemo pričasnici jednoga Tela.“[4]


NAPOMENE:

  1. O Hristu i antihristu 59, V 6,217-218.
  2. Poslanica Klimenta upućena Jakovu 59, V 6, 217-218.
  3. Sveti Grigorije Nisijski, Na Propovednika 1, PG 44, 620V i Na Pesmu nad pesmama 6, PG 44, 905A. Ovde se Hristos naziva Propovednikom (Εκκληςιαςτης), jer εκκληςιαζει – to jest sabira Crkvu (εκκληςια).
  4. Isto.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *