TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

BOŽANSTVENO PRIČEŠĆE

Videsmo Svetlost istinsku

Posle pričešća sveštenik blagosilja narod govoreći glasno: Spasi, Bože, narod tvoj i blagoslovi nasleđe tvoje (Ps. 27,9).
Narod: Videsmo Svetlost istinsku; primismo Duha Nebeskoga; nađosmo veru istinitu, klanjamo se nerazdeljivoj Trojici, jer nas je ona spasla. [samo u grčkom tekstu:
Đakon: Uznesi, vladiko]
Sveštenik kadi tri puta govoreći tiho:
Uznesi se na nebesa, Bože, i po svoj zemlji slava tvoja.
Podigavši sveti putir, govori pred svetom Trpezom: Blagosloven Bog naš.
i okrenuvši se prema narodu, produžuje glasno: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: [samo u grčkom tekstu: Amin, amin, amin. Na otpuštenje grehova i na život večni.] Neka se ispune usta naša hvale tvoje, Gospode, da pevamo slavu tvoju.jer si nas udostojio da se pričestimo svetima tvojim, božanskim, besmrtnim i životvornim Tajnama; sačuvaj nas u tvojoj svešinji, da se sav dan poučavamo pravdi tvojoj. Aliluja, Aliluja, Aliluja.
Kroz sveto Pričešće vernik prima u sebe Svetlost istinsku. Njegova duše se sjedinjuje sa Hristom, Suncem pravde. Um njegov „se sav nesmešano meša sa Bogom i ozaruje božanskom svetlošću“ (Avva Filimon[1]) Hristos vernome pričasniku postaje:

„Svetlost i mir i radost, život, hrana i piće,
ruho, pokrov, zaklon i dom božanski…
sunce istinsko i nezalazno, večno sjajna zvezda i
svetiljka koja osvetljava unutrašnjost kuće njegove duše.“
(Sveti Simeon Novi Bogoslov[2])

U svoju dušu nismo primili tek „poneku sunčevu zraku, već sam disk“[3] Sunčev. Postali smo po blagodati mnogobrojna sunca koja prate jedino Sunce. Jer Hristos, „pošto sve obuhvati silom Svoje svetlosti, dostojnima dariva neprekidnu i neprestanu svetlost i projavljuje ih kao sunca“ (Sveti Grigorije Palama[4]).
Otkrivajući sopstvene opite iz svog svetog života, sveti Grigorije Palama govori o tome kako čovek ulazi u prostore istinske Svetlosti: Hristos, ne samo što je sjedinio Svoju božansku ipostas sa čovečijom prirodom, nego se neprestano „sjedinjuje sa čovečijim ipostasima dok samoga Sebe meša sa svakim vernikom pričasnim Njegovom svetom Telu. Tako zajedno sa nama postaje jedno telo i preobražava nas u hram cele punote Božanstva, jer u Telu Hristovom obitava sva punoća Božanstva telesno (Kol. 2,9). Kako, onda, da ne ozari božanskim svetlozarjem Svoga Tela – koje je u nama – duše onih koji se dostojno pričešćuju, kao što je nekad osvetlio tela Svojih Učenika na gori Tavoru?“[5]
Svetlost Hristova prosvetljava celog čoveka i vodi ga do sozercanja tajni Božijih: „Prisustvo božanske Svetlosti, budući da je ona prosta i jedinstvena, sabira pričasne duše i obraća ih njoj… Sile njihovog umnog vida vodi u skrivene dubine Božanstva i daje im sposobnost sozercanja i poznanja velikih tajni“ (Prepodobni Nikita Stitat[6])
Evharistijska Tajna – tajna Sunca pravde – osvanula je u našem svetu od Svetlosti Oca, činodejstvuje je Svetlost sveta, Hristos, a osvećuje Svetlost Utešiteljeva. Prorok David pre Hristovog dolaska prorokuje: u svetlosti Tvojoj vidimo svetlost (Ps. 35,10). I mi sada, nakon božanstvenog Pričešća, „videsmo i otkrismo Sina Božijeg kao svetlost, od svetlosti Oca, kroz svetlost Svetoga Duha. I propovedamo kao sažeto i kratko bogoslovlje Svete Trojice… Svetlost i Svetlost i Svetlost, ali jedna Svetlost, jedan Bog“ (Sveti Grigorije Bogoslov[7]).
Kada veštastvenog čoveka osvetli božanska Svetlost, on napušta veštastvo i sjedinjuje se sa Bogom:

„Opet mi Svetlost svetli, opet se jasno vudu,
opet se otvara nebo, opet se razgrće noć,
opet prožima cve, opet se vudu samo,
opet me izvodi izizvan sveg što okom se vudu…
I tako sam unutar svega, no ipak van vascele tvari.“
(Sveti Simeon Novi Bogoslov[8])

Svetlost sveta – Hristos – razgoni svu tamu ovoga veka. Otvara nebesa i vodi nas u novi vek. Onde se verni susreće sa Svetlošću, koje je „krasota budućeg i ovoga sveta, bespočetno i večno Carstvo Božije“ (Sveti Grigorije Palama[9]). A tamo, u Carstvu, noći više neće biti i neće trebati svetiljke, ni svetlosti sunčane (Otk. 22,5). Onde je sve obasjano svetlošću lica Hristovog.

* * *

Cela božanstvena Liturgija, kao predizobraženje budućeg Carstva, obasjana je svetlošću Hristovom. Sveti prepodobnomučenik Jakov Svetogorac, svojim čistim očima video je nevidljivo: „Kada je sveštenik počeo da se odeva u svoju sveštenu odeždu da bi služio Liturgiju, zasjala je pred njim svetlost anđela, nešto slično svetlosti zore. Kada je počeo čin Proskomidije, došla su četiri anđelska reda i postavila se na četiri mesta u hramu. Pošto je sveštenik savršio Proskomidiju i pokrio časne Darove svetim pokrovcima, neizmerna svetlost ih je prekrila: čulni pokrovci su, naime, otkrivali umnu svetlost koja je prekrila Svetinje. Kada je došlo vreme velikog Vhoda i kada je sveštenik izašao sa Svetinjama, svetlost je bila pred njim i prekrila sve verne. Kada su zatim Svetinje položene na svetu Trpezu, ona svetlost je kružila oko njih kao kakav mesec. Unutar te putanje nalazili su se sveštenik i Svetinje, a izvan nje su pobožno stajali Anđeli, ne usuđujući se da priđu. Od blagočestivog sveštenika svetlost se ne udaljava, nego se s njim sjedinjuje, a iz njegovih usta izbija oganj kada čita Jevanđelje i izgovara molitve. A kada podigne ruke, iz vrhova njegovih prstiju izliva se svetlost.“ Svetitelj dalje pripoveda: „Video sam Gosioda posle Osvećenja, sedeo je kao Mladenac usred svetlosti na svetom diskosu… I kada se savršila božanstvena Liturgija, ponovo sam video prečistog božanskog Mladenca, kako se, zajedno sa svetim Anđelima, ponovo uznosi na nebo.“[10]


NAPOMENE:

  1. Veoma korisno slovo, F 2, 251.
  2. Himna 45, 32-39, SC 196, 104.
  3. Sveti Nikola Kavasila, O životu u Hristu, 4, PG 150, 584D.
  4. 5. Poslanica protivljenja upućena Akindinu 6, 22.
  5. O onima koji žive u svetom bezmolviju [tihovanju] 1, 3, 38.
  6. 4. stotina Poglavlja o poznanju 20, F 3, 331.
  7. Beseda 31,3, PG 36,136C.
  8. Himna 40, 115, SC 174, 484-6.
  9. O onima koji žive u svetom bezmolviju 2, 3, 54.
  10. Žitije prepodobnog mučenika Jakova Svetogorca (1. novembar).

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *