NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » TUMAČENJE BOGOSLUŽENJA STRASNE SEDMICE I PASHE

TUMAČENJE BOGOSLUŽENJA STRASNE SEDMICE I PASHE

 

TUMAČENJE BOGOSLUŽENJA STRASNE SEDMICE I PASHE
Komentari i napomene profesora V. N. Iljina
 

 
SVETA I VELIKA NEDELJA PASHE
JUTRO
 
Ovaj Praznik nad praznicima započinje zvonima, kađenjem čitavog hrama tamjanom,[1] i paljenjem sveća.
Sveštenoslužitelji se oblače u najsvečanije odežde i započinju krsni vhod kako bi izašli u susret grjadjuščem Pobeditelju smrti.
Nastojatelj uzima krst, đakon kadionicu, drugi sveštenik sveto Jevanđelje, treći ikonu Vaskrsenja Hristovog. Sveštenoslužitelji izlaze severnim dverima (Carske dveri su zatvorene), a tokom krsnog vhoda peva se stihira (6. glas):
 
Vaskrsenje Tvoje Hriste Spase,
anđeli pevaju na nebesima,
i nas na zemlji udostoji
da čistim srcem, Tebe slavimo.
 
Ovaj vhod prati zvonjenje u sva zvona (trozvon).
Ulazeći u pritvor hrama, sveštenik je okrenut licem prema zapadu, uzima kadionicu od đakona i kadi ikonu, bratiju i sve prisutne. Zatim, pred zatvorenim vratima, gledajući prema istoku, držeći u levoj ruci krst, a u desnoj kadionicu, nastojatelj njome tri puta čini krsno znamenje i glasno govori: „Slava svetoj i jednosušnoj i životvornoj i nerazdeljivoj Trojici; svagda, sada i uvek i u vekove vekova“, na šta svi odgovaraju sa: „Amin“.
Ovo je vozglas sa kojim započinje Pashalna jutrenja.
Nastojatelj zatim tri puta peva sledeći tropar:
 
Hristos easkrse iz mrtvih,
smrću smrt uništi,
i svima u grobovima život darova.
 
Ovaj tropar, po tri puga, pevaju i sveštenoslužitelji, a takođe i pojci.
Posle prvog pevanja Hristos vaskrse…, započinje stihoslovlje Ps. 67., pri čemu svaki stih peva nastojatelj, dok tropar (Hristos vaskrse…), peva hor, Na kraju, nastojatelj višim glasom peva: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, i posle tih reči, on otvara vrata hrama i ulazi (ispred njega unose krst i dve svetiljke), dok hor okončava pevanje tropara: I svima u grobovima život darova. U tom trenutku zvoni se u sva zvona.
Smisao ovakvog ulaska u hram jeste da se naglasi istina o tome da je Krstom Hristovim nama otvoren put u Carstvo, dok pomenuto stihoslovlje takođe ima još jednu, poučnu dimenzi ju. Naime, one koji nastavljaju sa neprijateljskim ophođenjem prema Vaskrslom Hristu, njih očekuje sudbina koju su dobili oni koji su Gospoda osudili i odbacili od sebe.
 
Pashalni kanon svetog Jovana Damaskina
 
U ovom kanonu, koji predstavlja izuzetno važan momenat Pashalnog jutrenja, sadržana je radost ali i objašnjenje ovog bogosluženja.
Kanon se peva na 1. glas, tako što irmos započinje nastojatelj, a zatim irmos biva ponovljen od strane hora (desna ili leva pevnica). Katavasije pevaju obe pevnice (oba lika). Tokom svake pesme biva kađenje, a posle pesme, prouznosi se mala jektenija i odgovarajući vozglas.
 
Prva pesma
 
Irmos: Prosvetimo se ljudi, dan Vaskrsenja je pasha, pasha Gospodnja, jer nas, koji pevamo pobednu pesmu, Hristos Bog prevede iz smrti u život, i sa zemlje na nebo.
 
Pripev: Hristos vaskrse iz mrtvih…
 
Tropari: Očistimo osećanja, i nepristupačnom svetlošću Vaskrsenja ugledaćemo Hrista koji blista i Govori: Radujte se! da bi smo jasno čuli, pevajući pobednu pesmu.
Neka se nebesa dostojno vesele, i zemlja neka se raduje, i sav vidljivi i nevidljivi svet neka praznuje, jer Hristos ustade, veselje večno.
 
Mala jektenije sa vozglasom: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava..
 
Treća pesma
 
Irmos: Hodite da pijemo novo piće, koje se toči ne iz kamena nerodna, nego ga je izvor besmrća, Hristos izlio iz groba, u kom se utvrđujemo.
Pripev: Hristos vaskrse iz mrtvih…
Tropari: Sada se sve ispuni svetlošću: i nebo, i zemlja, i preispodnja. Neka stoga sva tvar praznuje Hristovo vaskrsenje, u kom se utvrđujemo.
Juče se pogreboh s Tobom, Hriste, danas ustajem s Tobom vaskrslim. Juče se raspeh s Tobom, Ti me sam proslavi s Tobom, Spase, u carstvu tvome.
 
Mala jektenija sa vozglasom: Jer si Ti Bog naš…
 
Četvrta pesma
 
Irmos: Neka bogorečiti Avakum stane s nama na božanskoj straži i pokaže svetlonosnog Anđela koji jasno govori: Danas je spasenje svetu, jer vaskrse Hristos kao svemoćan.
Tropari: Otvorivši devičansku utrobu, Hristos se javi kao čovek; bi nazvan bezazlenim Jagnjetom, jer se ne oskrnavi, i bi narečen: naša pasha, jer je Bog istiniti, savršeni,
Hristos, kao jednogodišnje Jagnje, koje nam blagosilja krug godine, dobrovoljno bi zaklan za sve. Pasha čistilačka, i opet nam iz groba zasja divno Sunce pravde.
Bogootac David igraše skačući pred starozavetnim kovčegom; a mi, seetli Božji narod, gledajući ispunjenje praslika, veselimo se božanski, jer Hristos vaskrse kao svemoćan.
 
Mala jektenija sa vozglasom: Jer si blag i čovekoljubiv Bog…
 
Peta pesma
 
Irmos: Poranimo rano ujutru, i mesto mirisa prinesamo Vladaru pesmu, i videćemo Sunce pravde, Hrista, koji svima život ozračuje.
Tropari: Oni što behu u uzama Ada, videći tvoje bezmerno milosrđe, veselim nogama hitahu k svetlosti, Hriste, slaveći večnu Pashu.
Svećenosci, pristupimo Hristu koji kao ženik izlazi iz Groba, i otpraznujmo svečano Pashu Božiju spasonosnu.
Mala jektenija i vozglas: Jer se blagoslovi ime tvoje i proslavi carstvo tvoje…
 
Šesta pesma
 
Irmos: Sišao si u preispodnju zemlje, i slomio večne predvornice koje su držale sužnje, Hriste, i trećeg dana vaskrsao si iz groba kao Jona iz kita.
Tropari: Ti Hriste, koji nisi povredio devičansku utrobu pri svom rođenju, vaskrsao si iz Groba sačuvavši čitavima znake, i otvorio si nam rajska vrata.
Spasitelju moj, živi i nežrtveni prinose, Ti si kao Bog sam sebe dobrovoljno prineo Ocu, i vaskrsavši iz groba, vaskrsao si sa sobom praoca Adama.
 
Mala jektenija i vozglas: Jer si Ti car mira…
 
Kondak (8. glas): Mada i u grob… i ikos: Mironosice djeve…
Sledi čitanje pashalnog Sinaksara, a nakon toga se peva: Vaskrsenje Hristovo videvši… (tri puta) i Vaskrse Isus iz groba… (tri puta), a zatim se dalje nastavlja sa kanonom:
 
Sedma pesma
 
Irmos: Onaj što je mladiće izbavio iz peći, postavši čovek, strada kao smrtan, i stradanjem smrtno oblači u krasotu besmrtnosti, jedini blagosloeen I sveproslavljen Bog otaca.
Tropari: Bogomudre žene s mirisima hitahu k Tebi, koga kao mrtva sa suzama tražahu, radujući se pokloniše se živome Bogu, i Pashu tajanstvenu blagovestiše učenicima tvojim, Hriste.
Praznujmo umrtvljenje strasti, razorenje Ada, početak drugog života večnog, i igrajući slavimo vinovnika, jedinog blagoslovenog i sveproslavljenog Boga otaca.
Ova uistinu sveta, i svepraznična spasonosna noć, i svetozarna jeste glasnik svetlonosnoga dana Vaskrsa; u njoj telesno zablista iz groba svima večna svetlost.
 
Mala jektenija i vozglas.
 
Osma pesma
 
Irmos: Ovaj narečeni i sveti dan nedelje, postade car i GO spodar nad danima, praznik nad praznicima, i slavlje nad slavljima, u njemu blagosiljamo Hrista doveka.
Tropari: Hodite, jedimo od ploda novoga vinograda, božanskog veselja, u naročiti dan Vaskrsenja, carstva Hristova, slaveći Ga kao Boga zanavek.
Pogledaj unaokolo, Sione, i vidi; Evo dođoše k Tebi čada tvoja kao divna svetila sa Zapada, i Cevepa, i mora, i Istoka, blagosiljajući u tebi Hrista zanavek.
Oče Svedržitelju, i Reči, i Duše, u trima Ipostasima jedna priroda, nadsuišstveni i nadbožanstveni, u Tebi se krstimo, i Tebe blagosiljamo u sve vekove.
 
Mala jektenija i vozglas.
Umesto Časniju od heruvima…, pevaju se pashalni pripevi,
 
Deveta pesma
 
Irmos: Anđeo klicaše Blagodatnoj; Čista Djevo paduj se i opet velim: Raduj se: Tvoj Sin vaskrse trećeg dana iz groba, i podiže mrtve; narodi, veselite se.
Tropari: Blistaj se, blistaj se, novi Jerusalime, jer slava Gospodnja Tebe obasja. Likuj sada i veseli se Sione, a ti se raduj, Bogorodice čista, zbog vaskrsenja Sina tvog.
O božanstveni, o mili, o preslatki tvoj glas! jer si nelažno obećao Hriste, da budeš s nama do svršetka eeka. Imajući Njega kao tvrđavu nade mi se verni radujemo.
O velika i svesveta Pasho, Hriste! O Mudrosti, i Reči Božija, i Silo! daj nam da se prisnije pričešćujemo Tobom u nezalazni dan carstva tvoga.
 
Mala jektenija i vozglas: Jer Tebe hvale sve Sile nebeske…
 
Egzapostilar:
 
Usnuvši telom kao mrtvac, Care i Gospode, vaskrsao si trećeg dana, podigavši Adama iz truleži i uništivši smrt; Pasha netruležnosti spasenje sveta.
 
Na hvalite pevaju se vaskrsne stihire (1. glas), a nakon njih ponovo se stihoslove stihovi Ps. 67, kao i na početku jutrenje. Ali, ovaj put stihoslovni pripev se ne sastoji od tropara Hristos vaskrse…, nego od posebnih stihira koje se nazivaju: Stihire Pashe,
 
Stih:
 
Neka vaskrsne Bog i razapnu se neprijatelji Njegovi…
 
Pasha sveštena danas nam se pokaza, Pasha nova sveta pasha tajanstvena, Pasha svečesna: Pasha Hristos Izbavitelj,
Pasha Besprekorna, Pasha velika, Pasha vernih, Pasha koja nam rajske dveri otvara, Pasha koja osvećuje sve verne.
 
Stih:
 
Kao što iščezava dim neka iščeznu…
 
Hodite od viđenja, blagovesnice, i Sionu objavite: primi od nas radost
blagovešća, vaskrsenja Hristova: Veselise, likuj i raduj se, Jerusalime, videvši, cara Hrista gde izlazi iz groba kao ženik.
 
Stih:
 
Tako neka se uzdignu grešnici od lica Božija, a pravednici nek se razvesele.
 
U rano jutro
 
Mironosice došaviš na grob Životodavca nađoše Anđela gde sedi na kamenu, i progovorivši on im ovako govoraše: Što tražite živoga među mrtvima? Što oplakujete Netruležnog kao u truleži? Idite, javite Učenicima njegovim.
 
Stih:
 
Ovo je dan koji stvori Gospod, obradujmo se i uzveselimo se u njemu.
Pasha, divna Pasha, Gospodnja Pasha,
Pasha svečasna nam granu,
Pasha, s radošću zagrlimo jedan drugog!
O Pasha, izbavljenje od žalosti!
Jer danas Hristos, zasijavši iz groba kao iz dvorca,
ispuni žene radošću
Govoreći: Javite Apostolima.
 
Slava… I sada…
 
Dan vaskrsenja, u prosvetimo se slavljem, i zagrlimo jedan drugog. Recimo i onima koji nas mrze: Braćo! oprostimo sve Vaskrsenjem, i tako uskliknimo: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrt smrću uništi, i svima u grobovima život darova.
 
Zatim sledi trokratno pevanje tropara: Hristos vaskrse…
Sledi celivanje i tropar Vaskrsa se peva sve dok se vernici uzajamno celivaju. Ovim se otkriva ljubav, suština života budućeg veka. Oni koji ne mogu oprostiti jedni drugima sve u radosti vaskrsenja, oni ostaju prikovani samoćom i pogibelji.
Na gozbi ljubavi nema mesta zavisti jer: „Ljubav sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi“ (1. Kor. 13,7).
Sveta Crkva sada, svima nama koji smo još uvek na zemlji, daje obraz rajskog blaženstva. Sveobuhvatni, sveopraštajući, svevoleći i vaseljenski karakter Pashe Hristove, zapečaćuje se onim šta se čita posle celivanja, a to je Sloeo oglašenja svetog Jovana Zlatousta.
Nakon ovog čitanja sledi prouznošenje tropara svetom Jovanu Zlatoustu, suguba jektenija (Pomiluj nas Bože…) i prozbena jektenija (Ispunimo jutarnju molitvu…). Nakon jektenije đakon kazuje: Blagoslovi hor: Premudrost i dalje sve sledi po činu.
Umesto: Slava Tebi Bože, nastojatelj i sveštenoslužitelji pevaju: Hristos vaskrse… i sledi otpust.
 


 
NAPOMENE:

  1. Radi čega se u oltaru postavljaju dve naročite sasude sa užarenim ugljem.
Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *