TUMAČENJA POSLANICE RIMLJANIMA

 

 

Sveti TEOFILAKT Ohridski

TUMAČENJE POSLANICE RIMLJANIMA
 

PREDGOVOR
PRVA GLAVA
DRUGA GLAVA
TREĆA GLAVA
ČETVRTA GLAVA
PETA GLAVA
ŠESTA GLAVA
SEDMA GLAVA
OSMA GLAVA
DEVETA GLAVA
DESETA GLAVA
JEDANAESTA GLAVA
DVANAESTA GLAVA
TRINAESTA GLAVA
ČETRNAESTA GLAVA
PETNAESTA GLAVA
ŠESNAESTA GLAVA

Sveti TEOFILAKT Ohridski
TUMAČENJE POSLANICE RIMLJANIMA

 

 ŠTAMPANO IZDANJE

 Naziv kljige: Tumačenja Dela Apostolskih
   i Poslanica Rimljanima i Korinćanima
 Deo: Tumačenje poslanice Rimljanima
  (strane 169. do 282)
 Naslov originala: Μακαριωτάτου Θεοφυλάκτου
  `Αρχιεπισκόπου `Βουλγαρίας
   ΠΡΟΣ  ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ
 Prevela: Antonina Pantelić
 Serija: Biblioteka Obraz svetački, knjiga 74
 Izdaje: Pravoslavna misionarska škola
  pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog
 Izdato: 2004.
 Štampa: „Budućnost“ – Beograd
 Tiraž: 500

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 28. novembar 2006.
 Izdaje: © Svetosavlje.org
 Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Digitalizacija: Stanoje Stanković
 Dizajn stranice: Gojko Sredović
 Korektura: Stanoje Stanković

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Pomaže Bog.Gde mogu kupiti ovu knjigu?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *