NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJA POSLANICE RIMLJANIMA

TUMAČENJA POSLANICE RIMLJANIMA

 

TUMAČENJA POSLANICE RIMLJANIMA
 

 
ŠESNAESTA GLAVA
 
1. Preporučujem vam pak Fivu, sestru našu, koja je služiteljica (đakonisa) crkve u Kenhreji.
 
Rimljanima je ovu poslanicu donela Fiva, i zato ih i upoznaje s njom. Svoje poštovanje prema njoj izražava i time, što ju je pomenuo na prvom mestu, i time što ju je nazvao sestrom, ali i time što je ukazao na njenu službu, nazvavši je đakonisom.
 
2. Da je primite u Gospodu, kao što priliči svetima,
 
Ukažite joj čast u Gospodu. Oni, koji Gospoda radi primaju i najneznatnijeg čoveka, ukazuju čast Gospodu. Fiva je pak bila sveta, i utoliko je pre dolikovalo da joj ukažu čast. Zato je i dodao: Kao što priliči svetima, tj. kao što treba primati svete.
 
I da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba.
 
Podajte joj što možete, pružite joj ruku pomoći, jer nije rekao: „Udovoljite u svemu što joj bude potrebno.“
 
Jer je i ona mnogima pomogla, i meni samome.
 
Na početku je pohvalio, u sredini je dao savet, da bi na kraju ponovo izrekao pohvalu, okružujući s obe strane (pohvalama) svoj savet – da joj ukažu čast. Ona je, kaže, bila pomoćnica mnogima, pa čak i meni samom, vaseljenskom propovedniku, koji je pretrpeo tolika stradanja.
 
3. Pozdravite Priskilu i Akilu, saradnike moje u Hristu Isusu.
 
Oni su mi, kaže, pomagali u besedama i učenju, i delili su sa mnom trud i opasnost. Neki su pretpostavljali, da su ti saradnici bili Pavlovi pomoćnici u pravljenju šatora (v. Dela ap. 18; 3).
 
4. Koji za moj život svoje vratove položiše.
 
Oni su bili istinski mučenici, jer su u Neronovo vreme postojale bezbrojne opasnosti.
 
Kojima ne zahvaljujem samo ja, nego i sve Crkve iz neznabožaca.
 
Ovde nagoveštava njihovo gostoljublje. Da ne bi pomislili kako im laska, navodi i mnoge druge svedoke.
 
Pozdravite i domaću crkvu njihovu.
 
Oni su bili toliko vrlinski, da su i svi njihovi domaći postali verujući, tako da ih je nazvao crkvom. Imenovao ih je tako i zbog gostoljublja, jer se crkvom naziva onaj dom, u kojem postoji uzorno blagočešće i vrlina. Neka oni, koji vode bračni život, razumeju da im bračni savez nije prepreka za vrlinu.
 
5. Pozdravite milog mi Epeneta, koji je prvenac Ahaje u Hristu.
 
Velika je stvar biti mio Pavlu, koji je voleo razborito i ne bez razloga. Naziva Epeneta prvencem ili zbog toga što je prvi poverovao i tako za čitav narod postao početak i vrata ka veri, ili pak zato što je pokazao veliko blagočešće, zbog čega je i rečeno: Koji je prvenac u Hristu, odnosno, ne u mirjanskim stvarima, nego u onome, što se odnosi na Hrista.
 
6. Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas.
 
Ukrašava ženu podvizima za istinu. Marija se, kaže, trudila, bdela i molila se, ne samo za sebe, i što je još važnije, obavljala je dužnost i umesto nas, apostola. Kako onda kaže: Ženi ne dopuštam da bude učitelj (1. Tim. 2; 12)? On joj ne zabranjuje da poučava rečima, nego da zauzima počasno mesto u crkvi i da sedi na uzvišenju, dok joj domaće poučavanje u potpunosti odobrava. Na taj način i žena poučava svog muža (1. Kor. 7; 16) i decu (1. Tim. 2; 15). I Priskila je Apolosa poučavala u veri (v. Dela ap. 18; 26). Nije ni rekao: „mnogo je poučavala“, nego: mnogo se trudila, da bi pokazao da je Marija pomagala oko novca i na druge načine.
 
7. Pozdravite Andronika i Juniju, srodnike moje, i sapatnike moje u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji i pre mene poverovaše u Hrista.
 
To, što su oni fodnici Pavlovi, nije tolika pohvala, kao to, što su njegovi sapatnici u sužanjstvu. Oni su postradali mnogo više nego drugi sužnji, jer su bili povlačeni s mesta na mesto i udarani. Bilo je važno biti apostol, posebno ako se uzme u obzir da je Junija bila žena; utoliko je bilo važnije biti znamenit među apostolima. Oni su se proslavili svojim delima, i Pavle se ne stidi da kaže: Oni i pre mene poverovaše u Hrista, izrekavši im pohvalu što su istupili napred i najpre uzeli blago.
 
8. Pozdravite Amplija, ljubljenog mi u Gospodu.
 
Ako je velika čast kada nekoga ljubi car, koliko je onda slavnije kada nekoga ljubi Pavle, koji ljubi zbog vrline i Boga radi?
 
9. Pozdravite Urbana, saradnika našega u Hristu.
 
Ova pohvala je veća od prethodne; ona je čak i njen uzrok, i sadrži je u sebi jer, onaj koji je saradnik, on je i ljubljeni. I moga miloga Stahija. I njega kruniše istom pohvalom.
 
10. Pozdravite Apelija, prekaljenog u Hristu.
 
To jest, besprekornog i neporočnog u svemu. Neki kažu da je to rečeno kako bi se razlikovao od nekog drugog Apelija, koji ne zaslužuje pohvalu.
 
Pozdravite Aristovulove.
 
Ti, verovatno, nisu bili kao prethodni, čim ih nije pojedinačno pomenuo.
 
11. Pozdravite Irodiona, moga srodnika. Pozdravite Narkisove, koji su u Gospodu.
 
To jest, verujuće.
 
12. Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu
 
O Mariji je prethodno rekao da se trudila (st. 6), a za ove da se još uvek trude. Velika je pohvala svagda biti na delu i truditi se.
 
Pozdravite dragu Persidu, koja se mnogo trudila u Gospodu.
 
Ona je više od onih, koje su pomenute pre nje, jer se ona nije samo mnogo potrudila, nego je i draga. Na taj način svakoga imenuje prema dostojanstvu, neke podstičući na revnost, a neke na nadmetanje.
 
13. Pozdravite Rufa, izabranog u Gospodu, i mater njegovu i moju.
 
Dvostruko dobro: i sin je neporočan, i majka besprekorna. Pavle,
 
naravno, ne bi rekao: mater njegovu i moju da ta žena nije posedovala veliku vrlinu.
 
14. Pozdravite Asinkrita, Fleronta, Erma, Patrova, Ermija, i braću koja su s njima.
 
Ne gledaj ovde na to što ih nabraja ali im ne pripisuje nikakvu pohvalu, nego pogledaj na to da su, iako niži od svih, udostojeni apostolovog pozdrava. Bolje rečeno, on je i njih pohvalio, nazvavši ih braćom.
 
15. Pozdraviše Filologa i Juliju, Nireja i sestru njegovu, i Olimpa, i sve svete koji su s njima.
 
Ovim licima pripisuje veliku pohvalu, jer ih je nazvao svetima.
 
16. Pozdravite jedan drugog celivom svetim
 
Da im ne bi dao povoda za raspravu time što jedne pozdravlja ovako a druge onako, što o jednima govori s većim a o drugima s manjim pohvalama, sve ih izjednačuje svetim celivom, da ni viši ne bi prezirao nižeg a ni da niži ne bi zavideo višem, jer sveti celiv sve umiruje i izjednačava.
 
Pozdravljaju vas Crkve Hristove.
 
Ne samo da ih je sjedinio, nego im šalje pozdrav od svih Crkava, da bi se sjedinili, jer govori o svima uopšte a ne o ovom ili onom pojedinačno. U ovoj Poslanici je pozdravio više lica nego i u jednoj drugoj, jer do tog doba još nije video Rimljane. Budući da su u Rimu našli utočište mnogi od njegovih rođaka, on ih pominje po imenima i posredstvom ove poslanice upoznaje s njima Rimljane.
 
17. Molim vas pak braćo da pazite na one koji čine razdore i sablazni protiv nauke koju vi naučiste, i klonite ih se.
 
Opet ih savetuje, ali ne kao savetnik, nego kao pokorni molitelj i sa velikim poštovanjem prema njima, jer ih naziva braćom. Ukazujući na zamke štetnih ljudi, kaže: Pazite, tj. brižljivo se raspitajte o njima. Na početku pominje raskole a zatim i sablazni. Međutim, dok u telu Crkve bude očuvano jedinstvo, ne može doći do razdora. Ti razdori su jeresi, jer kaže: Protiv nauke koju vi naučiste. Nije rekao: „kojoj smo vas mi naučili“, nego: koju vi naučiste, preduhitrivši ih na taj način i ukazujući da su oni već uvereni i da su primili učenje, zbog čega su dužni i da ostanu u onome, što su već primili.
Dakle, razdore ili jeresi uvode oni, koji predaju učenje protivno apostolskom učenju.
 
Klonite ih se. 18. Jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu, nego svojemu trbuhu.
 
Udaljite se, kaže, od njih. Ako bi to oni radili usled neznanja ili zablude, trebalo bi ih ispraviti. Međutim, kako namerno greše, klonite ih se. Ukazuje na Judejce, koje obično prekoreva zbog stomakougađanja, jer je takav čitav njihov rod. Osim toga, sve jeresi se rađaju od služenja strastima i trbuhu. Kako tebe, brata Hristovog, nije sramota da ti učitelji budu sluge trbuha? Zapazi da oni, koji služe trbuhu, ne služe Hristu.
 
Blagim i laskavim rečima varaju srca nezlobivih.
 
Oni, kaže, spletkare posredstvom laskanja, jer izraz: blagim i laskavim rečima znači:Na usnama med a u sriu jed. Nijerekao: „varaju vas“, nego: srca nezlobivih, tj. prostih.
 
19. A Vaša se poslušnost razglasi svuda. Zato se radujem zbog vas.
 
Oni, rekao je, varaju prostodušne. Međutim, vaša poslušnost, koja potiče od velike krotkosti, svima je poznata, O njoj ne svedočim samo ja, nego čitava vaseljena. Zato se radujem, što se niste obmanuli.
 
Ali hoću da ste vi mudri za dobro a bezazleni za zlo.
 
Ukazuje da su neki među njima bili obmanuti. Očigledno iskazuje ono isto, što je rekao i Gospod: Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi (Mt. 10.16). On želi da budu mudri ili oprezni za dobro, to jest na delu sopstvenog spasenja i sopstvene koristi, i da budu bezazleni za zlo, tj. u tome, da drugome ne čine zlo, jer prostodušni nikome ne nanosi štetu.
 
20. A Bog mira brzo će satreti satanu pod noge vaše.
 
Kako su se pojavile rasprave, priziva Darovatelja mira da bi se razdori prekratili. Ne kaže: „pokoriće“ nego, što je daleko snažnije: „satreće“. Neće satreti samo one, koji unose razdore, nego i njihove vođe. Teši ih takođe i u pogledu vremena, jer je dodao: brzo. Reč satreće izražava i molitvu i proroštvo, jer stoji u budućem vremenu.
 
Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama! Amin.
 
Pomenuo im je i blagodat da bi, na osnovu onoga što su već dobili, postali revnosniji u verovanju i u odnosu na budućnost. Ako ih je Gospod spasao u vreme kad su bili neprijatelji, utoliko će pre sada satreti satanu. Zapazi da apostol ne odvaja ni dela od molitve, ni molitvu od dela. Na početku je posvedočio o njihovoj poslušnosti, a zatim se moli. Time im obznanjuje da nam nije samo pre bila neophodna blagodat Božija, nego da nam je potrebna i sada, čak i ako smo opitni.
 
21. Pozdravlja vas Timotej, moj saradnik.
 
Timotej se trudio s njim na blagoveštenju, a raditi ono, što je radio i Pavle, velika je pohvala.
 
I Lukije, i Jason, i Sosipatar, srodnici moji.
 
Ovaj Jason se pominje i u Delima apostolskim, kao čovek koji je bio veoma odvažan u opasnosti (v. Dela ap. 17; 6). Oni nisu srodnici apostola samo po telu nego, što je još važnije, i po blagočešću. Da nisu bili takvi, on ih ne bi ni pomenuo.
 
22. Pozdravljam vas u Gospodu i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu.
Veliko je delo, biti Pavlov pisar. Tertije ne piše zbog toga, da bi pohvalio samoga sebe, nego da bi privukao veću ljubav Rimljana, budući da je poslužio kod pisanja poslanice koja je upućena njima.
 
23. Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cele Crkve.
 
To jest, onaj koji me primio u svoj dom. Osim toga, velika je pohvala što je Gaj primio i samog Pavla i celu Crkvu, jer Pavle ne bi pošao kod njega ako bi ga smatrao nedostojnim.
 
Pozdravlja vas Erast, blagajnik Gradski, i brat Kvart.
 
To jest, blagajnik grada Korinta. Pominje ga zato, da bi ti znao da ni bogatstvo ni čin nikome ne služe kao prepreka za veru i istinski život.
 
24. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
 
U osnovu ili na početak svoje Poslanice položio je sledeće reči: Blagodat vam i mir (Rim. 1; 7). I sada, kada postavlja granicu ili kraj poslanice, završava istim rečima, moleći se da blagodat Božija svagda prebiva sa svim Rimljanima. To je obeležje učitelja – da učenicima ne pomaže samo rečima, nego i molitvom. Zato su apostoli i govorili: A mi ćemo u molitvi i u službi reči prilježno ostati (Dela ap. 6; 4).
Neka blagodat sačuva i nas, koji se ne nadamo da ćemo delima naći mesto spasenja, nego se u potpunosti uzdamo u božanstvenu blagodat i milosrđe, Neka se posredstvom nje uzdignemo nad zamkama satane, satrevši ga pod nogama svojim u Hristu Isusu, Gospodu našem, Kojem neka je slava u vekove.
Amin.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *