NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH

TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH

TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH
 
GLAVNE TEME KNJIGE DELA APOSTOLSKIH
 
1. O Hristovom učenju nakon Vaskrsenja, o Njegovom javljanju učenicima i o obećanju dara Duha Svetoga, o načinu i vidu Vaznesenja Gospodnjeg i o Njegovom slavnom Drugom dolasku
2. Petrova beseda učenicima o odricanju i smrti Jude izdajnika
3. O božanstvenom silasku Svetog Duha na verujuće u dan Pedesetnice
4. O isceljenju hromoga od rođenja imenom Hristovim i blagonaklona i savetodavna pouka koja priklanja ka spasenju a koju je tim povodom izgovorio Petar
5. O jednodušnom i vascelom zajedničenju (opštenju) verujućih
6. O tome da je apostole, zatočene u tamnicu, anđeo Božiji tokom noći izveo odatle, zapovedivši im da nesmetano propovedaju Isusa
7. O rukopolaganju sedmorice đakona
8. Pobuna i kleveta Judejaca protiv Stefana, njegova beseda o zavetu Boga s Avraamom i o dvanaestorici patrijaraha
9. O progonu Crkve i o Stefanovoj smrti
10. O gataru Simonu koji je poverovao i krstio se zajedno s mnogim drugima
11. O tome da se dar (dosl. zajednica) Duha Svetoga ne daje za novac niti licemerima, nego svetima (verujućima) po njihovoj veri
12. O tome da Bog daruje spasenje dobrim i vernim ljudima, a što se vidi iz evnuhovog primera
13. O Pavlovom božanstvenom prizvanju sa neba na delo apostolstva Hristovog
14. O oduzetome Eneju, kojeg je Petar iscelio u Lidi
15. O tome kako se Korniliju javio anđeo i kako je Petar opet prizvan sa neba
16. O tome kako je Petar, kojeg su apostoli osudili zbog druženja s neobrezanima, po redu ispripovedao o svemu što se dogodilo i kako je tada poslao Varnavu kod braće koja su u Antiohiji
17. Agavovo proročanstvo o gladi koja će zahvatiti čitavu vaseljenu i o pomoći (koju su verujući iz Antiohije) ukazali braći u Judeji
18. O ubistvu apostola Jakova, kao i o kažnjavanju stražara i o gorkoj i strašnoj smrti bezbožnog Iroda
19. O Varnavi i Savlu koje je božanstveni Duh poslao na Kipar i o tome što su oni imenom Hristovim učinili sa Elimom vračarom
20. Pavlova iscrpna pouka o Hristu na osnovu Zakona i Proroka, s istorijskim i evanđelskim karakterom
21. O tome kako su apostoli, propovedajući Hrista u Ikoniji, bili prognani odatle nakon što su mnogi poverovali
22. O tome kako su apostoli u Listri iscelili hromoga od rođenja, zbog čega su ih tamošnji žitelji smatrali za bogove koji su sišli među njih; o kamenovanju Pavla
23. O tome da ne bi trebalo obrezivati preobraćene mnogobošce; rasuđivanja i odluke apostola
24. O poučavanju Timoteja i o otkrovenju kojim je Pavle upućen u Makedoniju
25. O pometnji do koje je u Solunu došlo zbog (evanđelske) propovedi, o Pavlovom bekstvu u Veriju a odatle u Atinu
26. O natpisu na žrtveniku u Atini i o Pavlovoj mudroljubivoj (filosofskoj) propovedi
27. O Akili i Priskili, o tome da su Korinćani brzo poverovali i o onome što se prema predznanju blagovoljenjem Božijim dogodilo s njima a što je Pavlu obznanjeno kroz otkrovenje
28. O krštenju onih što su poverovali u Efesu, o tome kako su posredstvom Pavlove molitve dobili dar Duha Svetoga i o iscelenjima koja je satvorio Pavle
29. O Evtihovoj smrti u Troadi i o tome kako je Pavlovom molitvom prizvan u život; pastirski savet (Pavlov) prezviterima u Efesu
30. Proroštvo Agava o onome, što će se Pavlu dogoditi u Jerusalimu
31. Jakov savetuje Pavlu da ne zabranjuje Jevrejima da se obrezuju
32. O tome kako su u Jerusalimu izbili neredi zbog Pavla i kako ga je vojni zapovednik oteo iz ruku gomile
33. O tome šta je Pavle podneo kad se pojavio pred Sinedrionom, šta je govorio i šta je učinio
34. O spletkama koje su Judejci smišljali protiv Pavla i o tome kako su ga potkazivali kod Lisije
35. O tome kako je Tertul optužio Pavla pred upravnikom i o Pavlovom opravdanju
36. O Feliksovom nasledniku Festu i o načinu njegovog delovanja.
37. Dolazak Agripe i Vernikija, kojima saopštavaju svedočenja o Pavlu
38. O Pavlovom pomorskom putovanju u Rim, ispunjenom mnogim i veoma velikim opasnostima
39. O tome kako je Pavle iz Milita stigao u Rim
40. O Pavlovoj besedi s Judejcima koji su živeli u Rimu
 

 

 

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *