NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH

TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH

 

TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH
 
DVADESET ŠESTA GLAVA
 
1. A Agripa reče Pavlu: Dopušta ti se da govoriš sam o sebi. Onda Pavle podigavši ruku poče odbranu. 2. Smatram sebe srećnim, care Agripa, što ću se danas pred tobom braniti od svega za što me optužuju Judejci. 3. Osobito što ti poznaješ sve judejske običaje i sporove. Zato te molim da me strpljivo saslušaš. 4. Moje, dakle, življenje od mladosti, koje je od početka bilo među narodom mojim u Jerusalimu, znaju svi Judejci. 5. Koji me znaju od ranije, a ko hoće posvedočiti, da po najstrožijoj struji naše vere življah kao farisej. 6. I sada stojim pred sudom zbog nade u obećanje koje Bog dade ocima našim, 7. Do kojega naših dvanaest plemena, usrdno služeći dan i noć, nadaju se da će dostići. Za ovu nadu, care Agripa, optužen sam od Judejaca. 8. 3ašto vi smatrate da je neverovatno da Bog mrtve vaskrsava?
 
Smatram sebe srećnim, care Agripa, što ću se danas pred tobom braniti. Pavle nije tako govorio da bi polaskao caru (nipošto!), nego zato što je želeo da i car od toga ima koristi. Onaj, kojeg tek što su ispitivali na sudu, svojom čestitošću je toliko uticao na sudiju i pridobio ga, da je Agripa pred svima rekao: Još malo pa ćeš me nagovoriti da postanem hrišćanin (st. 28).
Osobito što ti poznaješ svejudejske običaje i sporove. Budući toga svestan, Pavle je trebalo da se plaši što će mu suditi čovek koji sve zna; međutim, ne uzmicati pred takvim sudijom, koji iscrpno poznaje sve što se dogodilo, znači imati čistu savest.
Znaju svi Judejci, koji me znaju od ranije. To znači: Judejci znaju istinu, ali neće da budu njeni svedoci, nego samovoljno lažu i greše protiv mene.
Po najstrožijoj struji (u originalu: jeresi) naše vereživljah kao farisej. Za-nimljivo je da su i fariseji bili jeretici (sektaši), iako su oni Pismo istraživali i razumevali bolje, nego sve ostale judejske sekte. Razumevali su ga bolje, ali ne i istinski, jer kod njih nije postojalo istinsko razumevanje Pisma. Marljivost je sposobna da iscrpno ispita delo i da prosudi o njemu. Međutim, ona nije u stanju da u potpunosti shvati njegovu suštinu; naprotiv, događa se da čoveka obmanjuje njegov sopstveni um.
 
9. I ja sam, zaista, i sam mislio da mi valja mnogo raditi protiv imena Isusa Nazarećanina. 10. Što i činih u Jerusalimu; i mnoge od svetih ja zatvarah u tamnice, primivši vlast od prvosveštenika; i kad ih ubijahu, ja se saglašavah.11. I po svim sinagogama, često ih mučeći primoravah da hule, i sa prevelikom jarošću protiv njih, gonio sam ih čak i u tuđim gradovima.
 
I ja sam, zaista, i sam tako mislio. Prema mom mišljenju, kaže Pavle, činilo mi se da tako i treba da bude.
Često ih mučeći. Mnogi su, podsticani đavolom i demonima, činili nedolične stvari a ja sam, mo-žda, bio i jarosniji od njih, kad sam po svojoj volji činio zlo.
 
12. I tako idući u Damask, sa ovlašćenjem i naređenjem od prvosveštenika, 13. U podne, care, videh na putu s neba veliku svetlost veću od sijanja sunčanoga, koja obasja mene i one što iđahu sa mnom. 14. A kad mi svi padosmo na zemlju, čuh glas gde govori meni i kazuje jevrejskim jezikom: Savle, Savle, zašto Me goniš? Teško ti je protiv bodila praćati se! 15. A ja rekoh: Ko si Ti, Gospode? A On reče: ja sam Isus kojega ti goniš. 16. Nego ustani i stani na noge svoje; jer ti se za to javih da te postavim za služitelja i svedoka ovome što si video i što ću ti pokazati. 17. Izbavljajući te od naroda judejskog i od neznabožaca u koje te Ja šaljem. 18. Da im otvoriš oči da se od tame obrate svetlosti i od vlasti satanine Bogu, da verom u Mene prime oproštenje greha i udeo sa osvećenima.
 
Svetlost veću od sijanja sunčanoga. Saopštavajući o sijanju svetlijem od čulne svetlosti i smatrajući da je nemoguće da svetlost Isusovu uporedi sa sunčevom svetlošću, Pavle, da bi preneo ovo javljanje onako, kako ljudski sluh može da ga primi, kaže: ova svetlost daleko prevazilazi sunčevu svetlost.
 
19. Zato, care Agripa, ja ne bejah nepokoran nebeskom viđenju; 20. Nego najpre onima u Damasku i Jerusalimu, zatim po svoj zemlji judejskoj i neznabošcima propovedah da se pokaju i da se povrate Bogu, čineći dela dostojna pokajanja.
 
Ne bejah nepokoran. Uverio sam se kroz to javljanje, kaže Pavle. Gospod me je tim viđenjem preobratio i na taj način uverio da ne odlažem delo. To viđenje je čisto sozercanje, koje prevazilazi ljudske snage. Telesni čovek njega ne može da vidi, ukoliko njegove oči ne otvori natčovečanska sila.
 
21. Zato me Judejci uhvatiše u hramu i htedoše da me rastrgnu. 22. Ali dobivši pomoć od Boga stojim do samoga ovoga dana i svedočim malom i velikom, ne kazujući ništa osim ono što su Proroci i Mojsej kazali da će biti. 23. Da će Hristos postradati, i da će biti prvi iz vaskrsenja mrtvih, i da će javiti svetlost narodu judejskome i neznabošcima.
 
Ne kazujući ništa osim ono što su Proroci i Mojsej kazali da će biti. Da su Proroci predskazivali o stradanju Hristovom, toliko je poznato da je suvišno i da se govori o tome. Da je i Mojsej to predskazivao, vidi se iz toga što je on to rekao u ime Judino: Spusti se i leže kao lav i kao ljuti lav; ko će Ga probuditi (1. Mojs. 49; 9)?
Jasno je da ovde misli na smrt i vaskrsenje Hrista. Mojsej, je, međutim, predskazao i stradanje, tako da kaže i sledeće: I život će tvoj biti kao da visi prema tebi (5. Mojs. 28; 66).
Prvi iz vaskrsenja mrtvih. Isus je prvi ustao i više nije umro. Oni pak, koje je vaskrsao On ili Njegovi učenici ponovo su umrli, u očekivanju budućeg sveopšteg vaskrsenja.
 
24. A kada on sebe ovako pravdaše, reče Fest snažnim Glasom: Luduješ, Pavle! Mnoge te knjige izvode iz pameti! 25. A on reče: Ne ludujem, moćni Feste, nego kazujem reči istine i razuma. 26. Jer za ovo zna car, kojem i govorim slobodno; jer ne verujem da mu je što od ovoga nepoznato.
 
Luduješ, Pavle. Budući da je Pavle svoje reči neprestano upravljao caru, Fest je, donekle se uvredivši i videvši Pavlovu odvažnost, ovo izgovorio usled zlovolje i gneva. Pavle mu objašnjava razlog, zbog kojeg je svoje reči upravio ka caru.
 
Jer se ovo nije dogodilo u nekom uglu. 27. Veruješ li, care Agripa, Prorocima? Znam da veruješ. 28. A Agripa reče Pavlu: Još malo pa ćeš me nagovoriti da postanem hrišćanin. 29. A Pavle reče: Molio bih Boga i za malo i za mnogo da bi ne samo ti nego i svi koji me slušaju danas bili takvi kao i ja što sam, osim ovih okova. 30. I kad on ovo reče, ustade car i upravnik i Vernikija i koji seđahu s njima. 31. I udaljivši se razgovarahu među sobom: Ovaj čovek nije učinio ništa što zaslužuje smrt ili okove. 32. A Agripa reče Festu: Ovaj čovek mogaše biti pušten da se nije pozvao na ćesara (I tako reši upravnik da Ga pošalje ćesaru).
 
Za ovo zna car (st. 26). Pavle ovde govori o krstu i o vaskrsenju, jer se učenje o tome raširilo po čitavoj vaseljeni. Kaže to i da bi dokazao, da je Agripa sve znao, i gotovo da ostalima koji su bili prisutni kaže: „Trebalo bi da i vi to znate“, jer je takav smisao sledećih reči: Ovo se nije dogodilo u nekom uglu. Molio bih Boga i za malo i za mnogo, da bi ne samo ti… osim ovih okova. Iako su okovi za ime Hristovo i dostojni slave, Pavle je dodao te reči, tj. osim ovih okova, prilagođavajući se razumevanju prisutnih.
Šta to kažeš, blaženi Pavle: osim ovih okova? Kakva je tvoja odvažnost, ako se stidiš okova i ako ih izbegavaš? A zar se u svojim Poslanicama nisi svagda hvalio okovima i nazivao sebe sužnjem? Zar nisi svagda isticao lance umesto dijadema? Šta se, dakle, dogodilo, da od sebe udaljuješ okove?
Ja sam ih, kaže on, niti udaljujem od sebe, niti ih se stidim, nego tako govorim usled snishođenja i zbog slabosti slušalaca, jer oni još nisu u stanju da prihvate moju pohvalu. Od Gospoda sam doznao da niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu (Lk. 5; 36), zato sam tako i rekao.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *