TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH

 

TUMAČENJA DELA APOSTOLSKIH
 
PUTOVANJA APOSTOLA PAVLA
 
Pavle je putovanje započeo od Damaska i došao je u Jerusalim, odakle se zaputio u Tars, iz Tarsa u Antiohiju a zatim opet u Jerusalim a odatle po drugi put u Antiohiju. Budući zajedno s Varnavom određen za delo apostolstva, odatle je stigao u Selevkiju a zatim na Kipar, gde je i počeo da se naziva Pavlom.
Nakon toga se uputio u Pergu, pa u Antiohiju Pisidijsku a onda u Ikoniju, pa u Listru, u Dervu i u Likaoniju, zatim u Pamfiliju pa ponovo u Pergu, zatim u Ataliju i treći put u Antiohiju Sirijsku i treći put u Jerusalim, povodom pitanja o obrezanju. Posle toga je i četvrti put išao u Antiohiju a drugi put u Dervu i Listru, zatim u Frigiju i u Galatijsku zemlju, pa u Miziju.
Odatle je otišao u Troadu pa u Neapolj a zatim u makedonski grad Filipe. Prošavši Amfipolj i Apoloniju, stigao je u Solun, a zatim u Veriju i Atinu. Odatle putuje u Korint, zatim u Efes i Kesariju a onda po drugi put u Antiohiju Pisidijsku, pa u Galatijsku zemlju i u Frigiju, onda po drugi put u Efes da bi nakon toga, po drugi put prošavši Makedoniju ponovo, drugi put, stigao u Filipe a iz Filipa ponovo u Troadu, gde je i vaskrsao palog Evtiha. Posle toga stigao je u As, a zatim u Mitilinu.
Onda je pristao na obali nasuprot Hiosu, a zatim stigao na Samos odakle je otišao u Milit, gde je pozvao efeske crkvene starešine (prezvitere) i besedovao s njima. Posle toga uputio se na Kos, pa na Rodos a odatle u Pataru. Odavde ide u Tir a zatim u Ptolemaidu pa u Kesariju, odakle se opet i po četvrti put vratio u Jerusalim. Iz Jerusalima su ga poslali u Kesariju da bi, najzad, odatle kao sužanj bio upućen u Rim.
Na taj način je iz Kesarije stigao u Sidon a odatle u Miru Likijsku pa onda u Knid odakle je, uz mnoga lišavanja, stigao na ostrvo na kojem ga je ujela zmija. S ostrva odlazi u Sirakusu a zatim u Rigiju Kalabrijsku i u Potiole, odakle pešice dolazi u Rim. Ovde su ga na Apijevom trgu i kod Tri krčme dočekali verujući. Pošto je na taj način stigao u Rim, ovde je propovedao tokom dovoljno dugog perioda i na kraju je u samom Rimu primio i mučeničku smrt, posle dobrog podviga kojim se ovde podvizavao.
Na mestu gde su počivale njegove mošti Rimljani su podigli prekrasno zdanje i baziliku, svake godine praznujući njegov pomen u treći dan pred julske kalende. Ovaj blaženi čovek je i pre toga dao mnogo saveta vezanih za blagočestiv život i vrline, a dao je i mnogo praktičnih pouka. Najzad, a što je posebno važno, on je u svojih četrnaest Poslanica izložio sva pravila za čovekov život.
 

 

 

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Kad sam bio u Atini gledajući ruševine drevne grčke „kulture“, došao mi je u glavu izraz „rekvijem u kamenu“. A danas posle 2000 godina, reči Hristove izgovorene iz ustiju Svetog Pavla odjekuju večno žive između ruševina bezbožničke „kulture i istine“. Ko ima uši……..ko ima oči……

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *