NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » TEODUL

TEODUL

 

TEODUL
 

 
BOG OD BOGA
 
Eda li ja koji otvaram matericu ne mogu roditi? veli Gospod.
Eda li ću ja koji dajem da se rađa biti bez poroda? govori Bog tvoj. Isaija 60, 9.
Samo neki bog može spasti svet! To je poslednji krik filosofa i proroka staroga vremena. To je krik čovečanstva u okovima „knjaza ovoga sveta“, u lavirintu bez vrata i prozora, u životu koji uvire u Nirvanu ili u Hades.
Da se taj krik ranije čuo, ranije bi se i Bog javio svetu. Ali ljudi su se uzdali u sebe, u svoju pamet i svoju snagu. Nisu ni slutili da njihovom pameću upravlja sata na, i da on upotrebljava njihovu snagu na službu sebi. Sva pamet i sva nauka i veština i sva snaga ljudska upotrebljena je bila na zidanje hramova demonima, na veliča nje demona kao bogova. Čovek se mora diviti veličanstvenim pagodama u Indiji, piramidama i hramovima u Memfisu i Karnaku, svetilištima po Asiriji i Jeladi, i po ostrvima indijskog i tihog okeana, kao i onima po Americi; mora se diviti kao izvanrednim i monumentalnim delima umetnosti ljudske. Ali čovek mora da se zaplače od jada i stida kad čuje, kome su ta svetilišta posvećena. Zmijama i krokodilima, majmunima i bikovima, fantazijama i basnama.
Sva umetnost i sva kultura mogu biti u službi laži onako isto kao i istine, i u službi satane isto kao i u službi Boga. Sva umetnost i kultura pre Hrista stajala je u službi satane. I danas stoji ona tako kao i nekad u narodima neznabožnim. Zato, znaj Teodule, da umetnost i sva kultura ma kog vremena, nema vrednosti sama po sebi nego po božanstvu kome služi. I gle, ni u jednom od tih veličanstvenih svetilišta neznabožnih, tako bogato ukrašenih i okićenih, nije se javio Spasitelj sveta, pro rečeni Mesija, nego u jednoj pešteri. Ali ta peštera, podzemna i mračna, skromna i prosta, ipak u mnogome je impozantnija od svih pagoda i hramova neznabožnih. Jer nju je stvorio u početku stvaranja sveta Onaj koji se i rodio u njoj. Ona je nepromenljiva i trajna kao svet, dok su pagode i svetilišta neznabožna, ma koliko velika i čudna, nagrižena zubom vremena, i ukoliko se stalno ne podupiru naherena i dremljivo sklona padu i smrti. Vitlejemska peštera pak stoji danas ista i istovetna kakva je bila i pre 2000 godina; onako isto kao što stoje Himalaji i Ararat. Jer je delo ruku Božjih a ne čovečjih.
U tom praiskonskom hramu Božjem, starijem od svih ostalih rukotvorenih hramova i trajnijem od svih, u tom toru ovčijem i jagnjećem, javio se Onaj koji je jači od ljudi, jači od sveta, i jači od Hadesa i svih adskih sila i svih zala.
Teodule moj, javio se Bog. Sin Božji, ili Bog od Boga.
Neka umukne svako svedočanstvo ljudsko, i neka se zamrzne reč na usnama mojim, Teodule. Čuj Njegovo svedočanstvo, Njegovu reč:
Ja siđoh s neba.
Ja dođoh u ime Oca svojega.
Da svi poštuju Sina kao što poštuju Oca.
Nijesam sam, nego ja i Otac koji me posla.
Za mene svjedoči Otac koji me posla.
Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka.
Otac koji me posla svjedoči za mene.
Sam od sebe ne dođoh nego ima Istiniti koji me posla, kojega vi ne znate; ja ga znam, jer sam od njega i On me posla.
Ja ne tražim volje svoje nego volju Oca koji me posla.
Pregledajte Pisma, i ona svjedoče za mene.
Sin ne može činiti ništa sam od sebe nego što vidi da Otac čini; jer što Otac čini ono i sin čini onako.
Ja od sebe ne govorim.
Kao što mene zna Otac, i ja znam Oca.
Onaj koji me posla sa mnom je.
Ja svagda činim što je Njemu ugodno.
Vi ste od nižijeh, ja sam od višijeh; vu ste od ovoga svijeta, ja nijesam od ovoga svijeta.
Koji mrzi na mene, mrzi na Oca mojega.
Otac koji stoji u meni, on tvori djela.
Niko neće doći Ocu do krozame.
Ti si Oče u meni i ja u tebi.
Koji vjeruje meni, vidje Oca.
Ja sam u Ocu i Otac u meni.
Ja sam vrata.
Ja sam pastir dobri.
Ja sam svjetlost svijeta.
Ja sam put, istina i život.
Ko vidi mene, vidi Onoga koji me je poslao.
Još je rekao, da je On put. A ljudi su se lomili po bespućima i raskršćima iz pokoljenja u pokoljenje.
Još je rekao, da je On istina. A rod ljudski je sav zatrovan bio pilulama laži od onoga koji je nazvan „otac svake laži“.
Još je rekao, da je On život, ne nesvesan i ništa van život u indijskoj Nirvani, niti jezivo neumiranje u grčkom Hadesu, niti utopljenje ličnog života u etarni život nekog sveopšteg etarnog stojičkog božanstva, nego baš pravi život, kakav želi svako srce ljudsko, u krilu Oca nebesnog, u Raju slatkome, gde se pravednici sijaju kao sunca.
Još je rekao, da je On pastir. Vukovi sa demonskim duhom a u čovečijem obliku nametali su se za pastire narodima zemaljskim, ne da bi ih sačuvali nego da bi ih zastrašili, zbunili i rastrgnuli. A On, kao pastir dobri, došao je da ni stotoj ovci ne da da se izgubi, nego je traži i spasava.
Još je rekao, da je On lekar, i da je došao bolesnim a ne zdravim. U samoj stvari zdravih nije ni bilo u sve tu, ali je bilo mnogih koji su kao teški bolesnici u vrućici uobraženja mislili da su zdravi.
Još je rekao, da je On Sin Božji, da je stariji od praoca Avrama, i da mu je ime Početak. Došao je k ljudima kao poslanik Oca svog nebesnog, jedinog živog Boga, koji ima očinsku ljubav prema ljudima i želi kroz Njega, svog prevečnog i jedinorodnog Sina, da usini sve ljude po njihovoj veri i slobodnoj volji i da ih uvede u Svoje besmrtno carstvo nebesno.
Još je rekao, da ko Njega veruje, ima život večni; ko Njega prima, prima i Oca koji ga je poslao, i ko za Njim ide taj spasava dušu svoju. A ko Njega ne poštuje, ne po štuje ni Oca Njegovog, jer veli: Ja i Otac jedno smo.
Ja i Otac jedno smo.
Dok vidjelo imate, vjerujte vidjelo da budete si novi vidjela.
Bez mene ne možete ništa činiti.
Ja idem k tebi Oče.
Dao si mi vlast nad svakim tijelom.
Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Ovo je svedočanstvo Mesije o samome sebi; svedočanjstvo rečima, koje se u punoj i prevršenoj meri potvrdilo delima Njegovim.
Nikad nijedan čovek u istoriji sveta nije govorio s takvom silom i vlašću kao On. I nikad nijedan čovek od pamtiveka nije pokazao takva moćna dela kao On.
Ni angel ni čovek nego Sin Božji i Bog od Boga. Jer da je angel, zar bi veliki arhangel Gavril, vojvoda angela, spuštao se da objavi Njegovo rođenje? A da je čovek, zar bi Jovan Krstitelj, najveći od ljudi „od žena rođenih“, bio Njegov preteča i sluga?

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *