NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » TEODUL

TEODUL

 

TEODUL
 

 
KRŠTENJE
 
Kako krasno ime nosiš, o Teodule, slugo Božji! Mogu ti pozavideti hiljade ljudi sa besmislenim i glupim ime-
nima. A tvoje je ime sjajno. Kod nas Srba prvo se daje ime na znamenju, kad se dete rodi. No to ime menja kum pri krštenju i daje detetu novo i trajno ime. Blagosloven neka je tvoj kum, koji ti dade ime Teodul, što znači sluga Božji.
Gle, po suštini to je ime i samoga Mesije, Gospoda Isusa Hrista. Jer On je sam rekao za sebe: Sin čovječiji nije došao da mu služe nego da služi. Došao je Hristos ne kao indijski Krišna da samo naređuje i preti i diktuje; i ne kao demonski Šiva da spletkari i ruši, nego je došao da služi. Da služi Ocu svom koji je na nebesima i narodu Božjem na zemlji. Istinski Teodule!
I vaistinu On je služio bez daha i predaha. Služio je ćutanjem i rečima. Služio je molitvom i delima. Služio je znojem i suzama. Služio je stradanjem i patnjama. Najviše je služio svojim ličnim primerom.
I Njegovo krštenje na Jordanu jeste služba ljudima primerom bez reči.
Zašto se Hristos krstio? Zaista, to je tajna velika. Krštenje znači očišćenje. Od čega se čistio Najčistiji? Ni od čega što se Njega tiče; od planina đubreta što se čovečanstva tiče.
I sam se Jovan začudio što On dolazi da se krsti. Ti treba mene da krstiš, a Ti li dolaziš k meni? Ako ko treba nekoga da kupa, to treba čist nečistoga, a ne nečist čistoga. Ja sam smrtan čovek, u grehu začet, od semena grešnoga, i ja treba da se krstim od tebe a ne ti od mene. Ja nisam dostojan odrešiti remena na obući tvojoj. Ja sam samo glas pustinje ljudske, a Ti si Sin Božji, Vesnik s neba, Jagnje Božje, koje uze na sebe grijehe svijeta.
Tu je objašnjenje. Jovan je pogodio. Duh Božji javio mu je to, – to što je najvažnije i što objašnjava krštenje Hrista. On uze, dragovoljno pred Ocem svojim, grehe sve ta. Aj, kakvo breme i koliki teret! Aj, kakav gad i kolika nečistoća! Tu je i Evina bogoizdaja i njena vera u reči zmijine, kad se zmija obavi oko njenog pasa i šapnu joj na uvo da Bog laže; tu bratoubistvo Kainovo, tu i mili oni drugih bratoubistava. Tu otpad od Boga i sve hule na Boga, mržnja, krađa, nemilost, nasilja i opet nasilja, la ži i opet laži, idolopoklonstva i opet idolopoklonstva, osvete i detoumorstva; tu trovanja i mučenja brata i suseda, roditelja i dobrotvora; tu otmice i grabeži, i paljenja i rušenja, oskvrnjenja i obesvećenja, surovosti i nemilosti, zluradost i pakosti; tu proganjanja pravednika pravde radi, i krvožedna klanja i zatiranja porodica i plemena; tu krivokletstva i mučke podvale i spletke; tu međusobne klevete i parnice do istrebljenja; tu bacanje ljudskih bića pred zverove, pred bikove, na pobodena koplja, u rastopljenu smolu, u dubine morske; tu pogrebavanje živih ljudi u grobove, vešanja i raspinjanja na krst; unakaženja, oslepljenja, obogaljenja čoveka od strane čoveka zbog vlasti ili zbog imanja; tu srebroljublje, pogruženost u zemaljsku prašinu i u prolazna blaga, pa služenje demonima kroz gatarije i vračarije i čini i uroke; i prizivanje duhova, spiritizam i magizam; tu bračno neverstvo i lukavstvo i blud, blud osveštan čak i po idolskim svetilištima, i neprirodna upotreba svoga tela, sodomija i malakija; pa tu tiranija jednoga nad mnogima, otimanje jednoga od drugoga i mnogih, otimanje hleba, oti manje žene, otimanje zemlje, otimanje zlata, otimanje dece; pa buntovi jednih protiv drugih, dece protiv roditelja, rođaka protiv rođaka, slugu protiv gospodara; tu oholost suseda pred susedom, pa ludačka sujeta pred zjapećim grobom, pa samoljublje, pijanstvo, proždrljivost, isticanje svojih vrlina i tuđih grehova, pravdanje sebe u svemu i nepraštanje nikome ništa; rečju, tu rat čoveka protiv čoveka, rat čoveka protiv Boga i rat čoveka protiv duše svoje. Aj, Teodule moj, tu rat i rat i rat, i samo plamen rata u kome sagorevaju gradovi i sela, porodice, plemena i narodi; plamen koji smenjujući se na jednom mestu raspaljuje se većma na drugom ali se nikad ne gasi. U tom ratnom plamenu sviju protiv svakoga zlobno su se radova li samo duhovi zlobe paklene, dok su ljudi u očajanju i nemoći svojoj dizali pesnice poput neba i hulili na Onoga koji ih je stvorio.
U takav svet spustio se iz svoje večne slave Sin Božji, koga dva velika Jovana nazvaše Jagnjetom Božjim, Jovan Krstitelj i Jovan Bogoslov, apokaliptični vizionar. I zbog takvih i tolikih greha došao je On na reku Jordan da se krsti. Svaki od tih grehova donosi smrt. Koliko miliona miliona smrtnih kazni uzeo je On na leđa, uzevši grehe sveta na sebe, i to ne samo Adamovih poto maka pre toga vremena nego i posle do skončanja vremena! Sa tim neizmerivim i neizračunljivim bremenom pogruzio se On u vodu, i Jovan Krstitelj stavio je svoju desnicu na glavu Njegovu.
Angeli Njegovi spuštali su se s neba i tiskali oko Njega, sa trepetom i divljenjem. Zašto se čisti vodom Onaj koji daje čistotu vodi, i zašto se osvećuje krštenjem On koji sam sobom osvećuje svaku tvar, pa i angele?
I vrhovi nebesni saviše se prema Jordanu, i javiše se Otac i Duh Sveti nad Sinom. Duh Sveti zaleprša se u obliku belog i svetlog goluba iznad glave Isusove, a glas ljubavi odjeknu: Ovo je Sin moj vozljubljeni koji je po mojoj volji.
Tako se Isus krstio ćutke, ne objašnjavajući rečima krštenje, no dajući primer svim sledbenicima Svojim da se i oni krste i uđu u zasluge Njegovog krštenja. Ćutao je Gospod tada, ali je na kraju dao zapovest Svojim učeni cima: Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha… Ko uzveruje i krsti se, biće spasen.
Krsti se, Indijo, šta čekaš? Ne pomaže bog koji samo grmi i zapoveda a ne daje lični primer. Ne spasava ni Krišna ni Šiva, nego spasava Hristos, koji sa očišćenjem počinje, i sam daje primer očišćenja, Stvoritelj, koji kao roditelj, iako čist, ulazi u vodu i daje primer uprljanoj deci da se pre svega očiste od prošle prljavštine, da bi mogli otpočeti nov život u čistoti. Ne može čovek, ma i najveći mudrac i filosof, spasti svet. Jer svet ne spasava dok se gresi sveta ne prime na sebe. A suviše je malen i najveći čovek da uzme grehe svega sveta na sebe. To može učiniti samo nebesni taoc i jemac. Samo Sin Božji, Bog od Boga, veličanstven i besmrtni, može primiti na Svoja leđa milione miliona smrti zasluženih gresima ljudskim, svu užasnu i tešku Karmu čovečanstva.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *