NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Osnovi pravoslavlja » TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

 

Prof. Velimir Hadži-Arsić

TAJNE VERE I ŽIVOTA
(OSNOVNO BOGOSLOVLJE)
 
O SVETIM TAJNAMA
 
Svete tajne su takve sveštenoradnje, kroz koje se vernima na vidljiv način daje nevidljiva blagodat Božja. Svaka sveta tajna ima dve strane: vidljivu i nevidljivu. Vidljivu stranu sačinjavaju: sveštenikova radnja, reči, molitve i materija koja se upotrebljuje, a nevidljivu: blagodat Božja.
Pošto se kroz svete tajne daje vernima blagodat Božja to su one neophodne za svakog čoveka, za njegovo spasenje i oblagodaćenje.
Svetih tajni u Crkvi ima mnogo, jer je u Crkvi sve tajna Božja, a i sama Crkva je „Tajna Hristova“. No mi ćemo od sv. tajana spomenuti ovih sedam: tajna krštenja, miropomazanja, pričešća, pokajanja, jeleosvećenja, sveštenstva i tajna braka. Njih je ustanovio sam Spasitelj. Episkop može vršiti sve svete tajne, sveštenik sve sem tajne sveštenstva, a pravoslavni hrišćanin može vršiti samo tajnu krštenja, i to kad nema sveštenika, a dete se rodilo bolesno i u opasnosti je da umre.
Svete tajne se nalaze u Crkvi i one su neophodne za članove Crkve. To je Crkva izrazila u desetom članu Simvola vere koji glasi: Ispovedam jedno krštenje za oproštaj grehova. Iako se u ovom članu Simvola spominje samo tajna krštenja, ipak ss tu podrazumevaju i ostale tajne. U Simvolu vere se pominje samo tajna krštenja zato što se njome ulazi u Crkvu i postaje član Crkve koja čuva i obavlja ostale svete tajne. Kada so čovek krsti, on time stiče pravo na sve ostale svete tajne.
Postoji još jedan razlog zbog koga je u Simvolu vere spomenuto samo krštenje. Taj je razlog u tome što je u prva vremena hrišćanstva postojala sumnja da li treba ponova krštavati one koji su privremeno otpali od vere i Crkve u neku jeres, pa se ponovo vrate pravoj veri. Crkva je rešila da ih ne treba ponovo krštavati, i to istakla u Simvolu vere rečima: Ispovedam jedno krštenje.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *