NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Osnovi pravoslavlja » TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

 

Prof. Velimir Hadži-Arsić

TAJNE VERE I ŽIVOTA
(OSNOVNO BOGOSLOVLJE)
 
O CRKVENOJ JERARHIJI
 
Kao vidljiva bogočovečanska zajednica Crkva se sastoji iz jerarhije i vernika, pastve. Oni čine jednu celinu – telo Hristovo. Spasitelj je ustanovio jerarhiju i predao joj bogočovečansku vlast: da sveštenodejstvuje, uči i upravlja. Jerarhija produžava delo Spasitelja i svetih Apostola. Pošto je čovek podložan smrti, te stoga ne može biti postojana glava Crkve, to Gospod Hristos, kao glava Crkve, upravlja Crkvom preko Svetih Otaca.
Crkvena jerarhija vodi poreklo od samoga Gospoda Hrista i od Duha Svetoga koji je sišao na Apostole. I otada se crkvena jerarhija neprestano produžava u Pravoslavnoj Crkvi kroz rukopoloženje u tajni sveštenstva.[1] Spasitelj je sam izabrao Apostole i dao im pravo i vlast da propovedaju Evanđelje, sveštenodejstvuju i upravljaju. Njima je, po vaskrsenju svom, rekao: „Kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas. I kad ovo reče, dunu i reče im: Primite Duha Svetoga! Kojima oprostite grehe, oprostiće im se; kojima zadržite, zadržaće im se“.[2] Njima, svojim iza-branicima, On je dao neograničenu, božansku vlast, rekavši im: „Što god svežete na zemlji, biće svezano na nebu, i što god razdrešite na zemlji, biće razdrešeno na nebu“.[3] Pošto je obećao Apostolima da će biti s njima „u sve dane do svršetka veka“,[4] Spasitelj je time objavio da će se služba Apostola produžiti i posle njih, putem episkopskog nasleđa ili prejemstva, sve do svršetka sveta.
Opunomoćeni od samog Spasitelja da jerarhijsku vlast prenose na svoje naslednike putem rukopoloženja, Apostoli su postavljali svoje naslednike – episkope, da vrše njihovu službu. Pri tome su im davali naročitu blagodat kroz rukopoloženje,[5] objavljujući da ih u Crkvi postavlja za episkope sam Duh Sveti.[6] Ovi naslednici svetih Apostola predavali su svoja prava i dužnosti svojim naslednicima, a ovi opet svojim, i tako se, kroz neprekidno nasleđe, apostolsko rukopoloženje neprekidno produžava do danas, i produžavaće se do svršetka veka. Da bi se očuvala punoća i čistota ove bogodane vlasti i prava, Apostoli su davali svojim naslednicima najpodrobnija uputstva o tome „kako treba živeti u domu Božjem – Crkvi Boga živoga, koja je stub i tvrđava istine“.[7]
Učenje Svetog Otkrivenja jasno pokazuje da se cilj Crkve postiže pomoću crkvene sveštene jerarhije. To znači da je jerarhija neophodna u Crkvi i da bez nje ne može biti Crkve, jer bez nje ne bi mogla Crkva obavljati svoju spasonosnu službu. Stoga je dužnost pastve da se povinjava jerarhiji i pomaže joj; ali je i dužnost jerarhije da se brine o vernicima. Apostolski učenik, sv. Ignjatije Bogonosac, piše hrišćanima: „Starajte se da se povinjavate episkopu, prezviterima i đakonima, jer ko se njima povinjava, povinjava se Hristu, koji ih je ustanovio; a ko im se protivi, protivi se Hristu Isusu“.[8]
Crkvom nevidljivo upravlja sam Spasitelj, kao glava Crkve, i Duh Sveti. Apostoli nisu glava Crkve, već sluge Hristove i služitelji Crkve. Crkvom Hristovom na zemlji vidljivo upravlja crkvena jerarhija, tj. episkopi sa sveštenicima i episkopski sabori. Najveću i najvišu vlast u Crkvi pretstavljaju Vaseljenski Sabori. Odluke Vaseljenskih Sabora su obavezne za sve hrišćane svih vremena. U upravljanju pomesnim Crkvama episkopi tih Crkava ima-ju se u svemu držati učenja i pravila Svetih Apostola, odredaba Sv. Vaseljenskih Sabora i propisa Svetih Otaca. Nikakav papa ne postoji kao glava Crkve, jer je jedina glava Crkve i na nebu i na zemlji Bogočovek Isus Hristos.
 


 
NAPOMENA:

  1. Sr. Ef.4,11-12; D.Ap.20,28; 1.Pet.5,2-3; 2.Tim.4,2, 5; Tit.1,5.
  2. Jn.20,21-23.
  3. Mt.18,18.
  4. Mt.28,20.
  5. D.Ap.14,23.
  6. D.Ap.20,28; sr. 1.Pet.5,2-3; 2.Tim.4,2. 5; Tit.1,5.
  7. 1.Tim.3,15.
  8. Ad Philad. s. 52.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *