NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Osnovi pravoslavlja » TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

 

Prof. Velimir Hadži-Arsić

TAJNE VERE I ŽIVOTA
(OSNOVNO BOGOSLOVLJE)
 
MISIJA I CILJ CRKVE
 
Misija i cilj Crkve je osvećenje i spasenje ljudi. Ljudi se osvećuju kada postanu sastavni delovi živog Tela Hristovog, Crkve, i žive u njoj životom i blagodaću Hristovom. Ko je u telu Hristovom neminovno živi životom tog bogočovečanskog tela i njegovom životvornom silom. Cilj je celokupnog ustrojstva Crkve: da što više učini ljude sastavnim delovima Tela Hristovog, da ih ispuni Duhom Hristovim, i na taj način osveti, usavrši, oboži i spase. Radi ostvarenja tog cilja Spasitelj je dao Crkvi apostole, proroke, evanđeliste, pastire, učitelje[1]; dao joj je sva sveta sredstva, sve svete tajne, sve svete božanstvene sile[2]; dao joj je božansku vlast i silu da što god sveže na zemlji – bude svezano i na nebu, i što god razdreši na zemlji – bude razdrešeno i na nebu[3]. Radi ostvarenja toga cilja i sam Gospod neprekidno boravi u svojoj Crkvi, usavršavajući njene članove i čineći da rastu rastom Božjim u čoveka savršena[4]. Radi ostvarenja toga cilja Duh Sveti neprekidno živi u Crkvi, osvećuje njene članove, upućuje ih u svaku istinu, daje im razne božanske darove i sile, sjedinjuje ih u jedno duhovno telo i osposobljuje ih da savlađuju greh, smrt i đavola[5].
Misija dakle i cilj Crkve je: spasenje i sjedinjenje svih i svega u Hristu i oboženje svega u Trojičnom Bogu.
 


 
NAPOMENA:

  1. Ef.4,11-13.
  2. Sr. 2.Pet.1,4; 1.Kor.12,4-28.
  3. Mt.18,18; Lk.10,16.
  4. Ef.4,12-16; Kol.2,19; Ef.2,18.
  5. Jn.14,16. 26; 15,26; 16,7; 1.Kor.12,3-28; Rim.8,9; 2,18.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *