TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

 

Prof. Velimir Hadži-Arsić

TAJNE VERE I ŽIVOTA
(OSNOVNO BOGOSLOVLJE)
 
IV. O BOGU DUHU SVETOM I CRKVI
 
O DUHU SVETOM
 
Svojim bogočovečanskim životom i radom na zemlji Gospod Hristos je izvršio spasenje roda ljudskog od greha, smrti i đavola. Ali, da bi čovek postao učesnik u tome spasenju, mora se sjediniti sa samim Spasiteljem, a to biva Duhom Svetim. Zato je Spasitelj deset dana posle svoga Vaznesenja poslao od Oca svoga u svet Duha Svetoga,[1] koji će sjedinjavati ljude sa Hristom u telu Hristovom – Crkvi. Ovo duhovno sjedinjenje čovekovo sa Spasiteljem zahteva od čoveka borbu sa svim onim što ga udaljuje od Spasitelja. A čoveka udaljuje od bezgrešnog Spasitelja: greh, smrt i đavo. Zato, da bi se približio bezgrešnom Spasitelju i sjedinio s Njime, čovek mora pobediti u sebi sve što je grešno, smrtno i đavolsko. No ovu pobedu čovek ne može izvojevati samo svojim čovečanskim silama bez pomoći Božje. Pomoć Božja, koju čoveku daje Duh Sveti u obliku božanske sile, naziva se blagodat.
Čoveka koji svesrdno veruje u Gospoda Hrista kao Boga i Spasitelja ispunjuje Duh Sveti svojom blagodaću i osposobljuje za pobedu nad svakim grehom, smrću i đavolom.
Ovakvu delatnost Duha Svetoga u spasenju čoveka i sveta Spasitelj je predskazao i obećao svojim sledbenicima na Tajnoj Večeri. On je tada objavio: da će Duh Sveti učiti njegove sledbenike svemu što je spasonosno[2], da će boraviti u svima njima i spasavati ih[3], i da će svedočiti o Gospodu Hristu kao jedinom Spasitelju roda ljudskog[4]. Još je Spasitelj pred svoje vaznesenje na nebo naglasio svojim sledbenicima da im nema spasenja dok se ne ispune s više od Boga silom Svetoga Duha[5].
Svoje obećanje da će svojim sledbenicima poslati Duha Svetoga, Spasitelj je ispunio. Na dan sv. Pedesetnice On je učenicima svojim, Crkvi svojoj, poslao Duha Svetoga.[6] I od tada Duh Sveti uvek boravi u Crkvi, i svojom blagodatnom silom osvećuje i spasava sve istinske članove Crkve. Jer, po rečima sv. Irineja, gde je Crkva, onde je i Duh Sveti i svaka blagodat[7] – Apostol Pavle veli: „Bog Duha Svetoga izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja, da blagodaću njegovom postanemo naslednici večnoga života“[8].
Blagodaću Svetoga Duha, koji svagda boravi u Crkvi kao duša Crkve, Crkva osvećuje i spasava svakoga vernika. Osvećuje ga i spasava kroz sve što je njeno: kroz svaku molitvu, obred, bogosluženje, a naročito kroz svete tajne, Zato što osvećenje čoveka, prvenstveno, pripada Duhu Svetom, Duh Sveti se naziva Utešiteljem, Osvećenjem i Posvetiteljem. Razume se, u osvećenju čoveka učestvuje i Bog Otac i Bog Sin, jer sve u Crkvi biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Sv. Atanasije o tome piše: „Blagodat, davana Svetom Trojicom, daje se od Oca kroz Sina u Duhu Svetom“.[9] Zato se Duh Sveti tako često molitveno priziva u Pravoslavnoj Crkvi, osobito na sv. Liturgiji (epikleza), pri rukopoloženju sveštenika, i u ostalim svetim tajnama Crkve.
 


 
NAPOMENA:

 1. D.Ap.2,1-33.
 2. Jn.14,26.
 3. Jn.14,17.
 4. Jn.15,28.
 5. Lk.24,49.
 6. D.Ap.2,1-33.
 7. Contra haereses III, 24, 1.
 8. Tit.3,5-7.
 9. Ad Serapion I, 9. 12. 20. 25.

Jedan komentar

 1. Snežana

  hvala

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *