TAJNE VERE I ŽIVOTA (OSNOVNO BOGOSLOVLJE)

 

Prof. Velimir Hadži-Arsić

TAJNE VERE I ŽIVOTA
(OSNOVNO BOGOSLOVLJE)
 
SPASITELJSKI RAD I DELO GOSPODA HRISTA
 
Celokupni rad Bogočoveka Hrista određen je Njegovom Ličnošću. Samo Bogočovekovo ime: Isus, znači Spasitelj. Ovo ime određuje, karakteriše, kazuje sadržinu i obim Bogočovekovog rada. To je – spasenje. Isus-Spasitelj spasava, izvršava i obavlja spasenje. To je smisao i cilj Njegovog boravka u čovečanskom svetu. Zato se celokupno delo Hristovo naziva spasenje.
Kao što je Ličnost Bogočoveka jedna i nedeljiva, tako i njegov celokupni život i rad na zemlji sačinjava jednu nedeljivu, organsku celinu. Nema ničega ni u ličnosti, ni u životu, ni u radu Gospoda Isusa što bi se moglo odbaciti kao suvišno ili nepotrebno. U Bogočoveku i njegovom životu, radu i učenju, sve je božanski važno i božanski neophodno. Stoga je Gospod svojim svetim učeni-cima ostavio kao lozinku spasenja zapovest o držanju svega što je On zapovedio: „Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vas zapovedio“.[1]
Vrlo je značajno da Bog nije nazvao Gospoda Hrista ni učiteljem, ni pastirom, ni carem, ni prvosveštenikom, ni prorokom, nego Spasiteljem, jer je to ime šire od svih ostalih imena i sve ih sadrži u sebi. Osim toga, u mnogoljudnoj istoriji roda ljudskog Bog nikoga nije nazvao Spasiteljem, jer su svi ljudi bez izuzetka pod grehom i smrću. Samo je bezgrešni Gospod Hristos udostojen toga imena, jer je On u istoriji sveta jedina ličnost u kojoj se nije našla ni trunka greha. Otkrivenje svedoči: spasenje ljudi je samo u Hristu. Jer „nema drugog imena pod nebom danoga ljudima kojima bi se mi mogli spasti“.[2] Otuda delo iskupljenja i spasenja čoveka i sveta Hristos nije izvršno samo kao Prorok, Prvosveštenik i Car, već kao jedna nedeljiva Bogočovečanska Ličnost, kao Bogočovek.
Iako u svom celokupnom iskupiteljskom i spasiteljskom radu Hristos prisustvuje sav, svom punoćom svoje Bogočovečanske Ličnosti, ipak se njegova spasiteljska sila n delatnost jače projavljuje u nekim njegovim delima, kao što su ovaploćenje, krštenje i preobraženje, a dostižu svoj vrhunac u krsnoj smrti, vaskrsenju, vaznesenju i silasku Svetoga Duha. Ali sve su to sastavni delovi Njegovog bogočovečanskog života i podviga kao jedne nedeljive organske celine. Krst je vrh na piramidi spasenja.
 


 
NAPOMENA:

  1. Mt.28,19-20.
  2. D.Ap.4,11-12.

Jedan komentar

  1. Snežana

    hvala

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *