Ključna reč : "Sveti Oci"

O ISKUŠENJU

O iskušenju   Sv. Kiril Jerusalimski: „I ne uvedi nas u iskušenje“, Gospode. Da li nas Gospod ovim uči da se molimo da uopšte ne budemo kušani? Ne, jer rečeno je: „Svaku radost imajte, braćo moja kada bivate kušani“ (Jakovlj. 1, 2). Pasti u iskušenje može da znači i utopiti […]

Detaljnije…