Ključna reč : "Sveti JOVAN Lestvičnik"

LESTVICA

Sveti Jovan Lestvičnik LESTVICA LESTVICA BOŽANSTVENOG USHOĐENJA Onima koji žele da im imena budu upisana u knjigu života, ova knjiga sa izvesnošću pokazuje najbolji put ka cilju. Jer, ukoliko je proučimo, uverićemo se da sa sigurnošću vodi one koji je slede, čuvajući ih od svih nevolja koje vode u propast. […]

Detaljnije…