Ključna reč : "MIROSLAV Radošević"

20 pisama jehovinom svedoku

Učenje Jehovinih svedoka nalikovalo je na odraz u krivom ogledalu. Hrišćanska istina naizgled je bila tu, ali iskrivljena i deformisana. Istinska opasnost upravo i jeste u poluistinama. …