Ključna reč : "LJUDMILA Perepjolkina"

GREGORIJANSKA REFORMA KAO SREDSTVO PAPSKE EKSPANZIJE

Ljudmila Perepjolkina GREGORIJANSKA REFORMA KAO SREDSTVO PAPSKE EKSPANZIJE   Povod za „Svetigorino“ pokretanje ciklusa članaka na temu pravoslavnog kalendara je veoma konkretan: u Vekovniku/Pravoslavnom večitom kalendaru čiji je autor protođakon Ljubomir Ranković, a izdavač Glas crkve i BIGZ), nalazi se mali predgovor sa objašnjenjem smisla izdavanja takve knjižice i nekolikim […]

Detaljnije…